Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 94:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - NGA
 

Tuyên Ngôn Chung Của y Hội ASEAN – Nga Lần Thứ 6 Của y Ban Liên Hợp Kế Hoạch Và Quản Trị Và Thứ 7 Của y Ban Liên Hợp Cộng Tác Ngày Mùng 9 Tháng 10 Năm 2008 Tại Saint-Petersburg, Nga

 

(Co-Chairs Press Release of the ASEAN-Russia 6th Joint Planning and Management Committee Meeting and the 7th Joint Cooperation Committee Meeting Saint-Petersburg, 9 October 2008)

 

  (tiếp theo) 

 

      Cuộc Hội nghị lần thứ 6 của Ủy ban Liên hợp Kế hoạch và Quản trị (6th Joint Planning and Management Committee) của ASEAN và Nga (ARJCC) và cuộc Hội Nghị lần thứ 7 của Ủy ban Cộng tác Liên Hợp (Joint Cooperation Committee) ASEAN và Nga ngày 9 tháng 10 năm 2008 đă được hiện diện bởi đại diện Nga, đại diện các nước ASEAN và ban bí thư của ASEAN.

 

      Để thực hiện lộ tŕnh (the Roadmap) thi hành chương tŕnh hành động toàn diện (the Comprehensive Program of Action), để đề cao cộng tác giữa ASEAN và Nga trong thời gian 2005-2015 đă được chấp nhận bởi ASEAN và Nga trong ngày 23 tháng 7 năm 2008. Hội nghị tập trung thảo luận (focused discussions) về sự tiến bộ trong các địa hạt ưu tiên như văn hóa, du lịch, năng lượng, quản lư thiên tai, chống khủng bố, khoa học và kỹ thuật đă được xác định trong chương tŕnh hành động toàn diện để đề cao cộng tác.

 

      Hội nghị hoan nghênh quyết định của chính phủ Nga đóng góp 500 ngàn Mỹ kim cho quỹ liên minh đối thoại ASEAN-Nga (the ASEAN-Russia Dialogue Partnership Financial Fund). Hội nghị cũng hoan nghênh quyết định của chính phủ Nga tài trợ ngân quỹ hàng năm.

 

      Hội nghị tái cứu xét t́nh h́nh trong 6 phương án ưu tiên hợp tác đă kư kết trong tháng 12 năm 2007 tại Phi Luật Tân. Ba dự án nhan đề kinh nghiệm sử dụng của các nước ASEAN (“Experience of usage by ASEAN members”) thương mại điện tử trong b́nh diện quốc gia của các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ và vừa (small and medium enterprises): Phân tích sự khả thi cho sự tăng trưởng và tăng cường tính cạnh tranh (increase of their competitiveness). Cộng tác trong khoa học và ngoại ngữ dùng trong kinh doanh (the Foreign Language for Business) và truyền thông chuyên nghiệp (Professional Communication) trong các nước ASEAN.

 

      Phân tích sự khả thi cho sự tăng trưởng của việc cạnh tranh. Cộng tác trong khoa học và ngoại ngữ dùng trong kinh doanh và truyền tin trong các nước ASEAN.

 

      Xưởng (Workshop) về năng lượng tái sử dụng (Renewable Energy) được sẽ sẵn sàng thi hành và sẽ thiết lập ngay sau khi các thủ tục tài chánh hoàn tất.

 

Các dự án:

 

- Thiết lập một trung tâm đại học ASEAN

- Thiết lập một Website kinh doanh ASEAN-Nga

- Lớp tiếng Nga cho các Hướng dẫn viên du lịch ASEAN (ASEAN Tour Operators)

- Hội nghị cho biết ASEAN và Nga sẵn sàng cứu xét các dự án khác. Trong các dự án sẽ thi hành gồm có cuộc họp chuyên đề chống các bệnh dịch của ASEAN và Nga sẽ được thi hành tháng 11 năm 2008.

 

      Hội nghị cũng hậu thuẫn cho dự án Xưởng chế chích ngừa ASEAN-NGA (ASEAN-Russia Workshop on Vaccines) sẽ thi hành tháng 11 năm 2008.

 

     Xưởng kỹ thuật sinh vật trong kỹ nghệ thực phẩm (Workshop on Biotechnology in Food Industry).

 

    Dự án quản lư và đáp ứng khẩn cấp (emergency management and response).

 

      Hội nghị đồng ư là bản hướng dẫn (the Guidelines) để lựa chọn, chuẩn y, tài chánh và báo cáo cho Ủy ban ASEAN-Nga đặc trách về các chương tŕnh cộng tác.

 

      Cuộc hội nghị kế tiếp của ASEAN-Nga của Ủy ban Liên hiệp cộng tác sẽ diễn tra tại Phi Luật Tân tháng 5 năm 2009.

 

 

(Xem tiếp kỳ 95)

 

 

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     11
/1/2009