Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68 | Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 84:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - NGA

TỔNG QUAN

 

 

Thành Tích (Background)

 

1- Mối liên hệ giữa ASEAN-Nga bắt đầu tháng 7 năm 1991 khi ngọai trưởng Nga tham gia hội nghị lần thứ 24 của hội nghị các bộ trưởng ASEAN họp tại Kuala Lumper, Mă lai Á. Tới tháng 7 năm 1996 th́ trở thành đối thoại chính thức.

 

2- Mối liên hệ đối thoại được điều hành (steered) bởi các nhân viên ngoại giao cao cấp ASEAN và Nga. Các nhà lănh đạo đôi bên sẽ triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh vào năm 2005 tại Kuala Lumpur, Mă Lai Á.

 

Chính Trị và An Ninh (Political and Security)

 

3- Nga đă tham gia vào cuộc đối thoại cấp vùng ASEAN (the ASEAN Regional Forum - ARF) và các cuộc họp tiếp sau Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN (ASEAN Post Ministerial Conferences - PMCs). Mục tiêu của mối liên hệ ASEAN-Nga về chính trị và an ninh để bảo đảm an ninh trong vùng và đạt mục tiêu phát triển kinh tế cũng như chống lại sự đe dọa của nạn khủng bố và các tội phạm xuyên quốc gia (transnational crimes). 

 

4- ASEAN-Nga đă kư kết một Tuyên ngôn chung (a Joint Declaration) của cấp Bộ trưởng Nga và ASEAN về liên minh phục vụ ḥa b́nh, an ninh, tiến bộ và phát triển trong vùng Á châu tại Thái B́nh Dương. Sự kư kết này mở đầu cho giai đoạn củng cố giữa ASEAN và Nga về chính trị, an ninh, kinh tế và chức năng cộng tác trong tương lai.

 

5- Trong cố gắng cộng tác trong phạm vi tội phạm xuyên quốc gia (transnational crime), hai bên đă kư Tuyên ngôn chung (Joint Declaration) về sự cộng tác chống nạn khủng bố quốc tế. Hội nghị tham vấn giữa các nhân viên cao cấp ASEAN và Nga về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia nhóm họp ngày 29 tháng 9 năm 2004 tại Brunei, Darussalam. Trong Hội nghị tham vấn, hai bên đồng ư bắt đầu thi hành Tuyên ngôn chung.

 

6- Mối liên lạc ASEAN và Nga sẽ đánh dấu bởi cuộc tham gia của Nga vào Thỏa hiệp hữu nghị và Cộng tác (the Treaty of Amity and Cooperation) sau cuộc họp của các vị Bộ trưởng vào ngày 29 tháng 11 năm 2004 tại Vientiane. Nga là nước thứ hai có vũ khí nguyên tử và là Ủy viên Thường trực Hội Đồng An ninh Liên Hiệp Quốc đă kư kết sau Trung Quốc.

 

Hợp Tác Kinh Tế (Economic Cooperation)

 

7- Buôn bán giữa ASEAN và Nga rất là ít, tuy nhiên đă có dấu tăng trưởng. Tổng số thương mại năm 2002 chỉ có 2.1 triệu Mỹ kim. Nga xuất cảng sang ASEAN gồm có kim loại, hóa chất, quặng mỏ trong khi ASEAN xuất cảng sang Nga máy móc, đồ điện, thực phẩm.

 

8- Để tăng cường mối liên hệ, ASEAN và Nga đă thiết lập một nhóm công tác về thương mại và kinh tế (a Working Group on Trade and Economic Cooperation - ARWGTEC). Dân số Nga khoảng 150 triệu người sẽ là một thị trường tốt cho các nước ASEAN.

 

Chức Năng Cộng Tác (Functional Cooperation)

 

9- ASEAN và Nga theo đuổi cộng tác về khoa học, kỹ thuật, du lịch, văn hóa và tiếp xúc nhân dân của hai khối.

 

Hai bên điều đ́nh phát triển công tác để có thể phục vụ hợp tác kinh tế.

 

10- Trong Ủy ban ASEAN-Nga về kế hoạch và quản trị vào ngày 15 tháng 4 năm 2004 tại Singapore, Nga bày tỏ mối quan tâm để theo đuổi hợp tác văn hóa với ASEAN. Nga cũng muốn thiết lập với ASEAN một nhóm công tác về du lịch. Khối ASEAN hoan nghênh các đề nghị của Nga và hy vọng thực hành các dự án cụ thể trong cuộc phát triển hợp tác.

 

11- Về sáng kiến kết hợp ASEAN, Nga đồng ư thi hành một dự án về hàng không dân sự tái Cam-Bốt. Dự án này bao gồm các hội thảo (seminar/workshop) tại Pnompenh.

 

 

(Xem tiếp kỳ 85)

 

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    5
/10/2008