Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 79:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Đại Hàn

Tuyên Ngôn Chung Của Hội Nghị Thượng Đỉnh
Lần Thứ Mười Một ASEAN - Đại Hàn Tại Singapore
Ngày 21 Tháng 11 Năm 2007

 

Điều khoản 1- Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 11 giữa ASEAN - Đại Hàn chủ tọa bởi Thủ tướng Singapore, Lee Hsien Loong gồm có các vị nguyên thủ các quốc gia ASEAN và Tổng Thống Đại Hàn, Roh Moo-hyun.

 

Điều khoản 2- Chúng ta hoan nghênh sự tiến bộ đă đạt được trong cuộc Hiệp thương 6 bên và hậu thuẫn cho Thỏa hiệp ngày 3 tháng 10 năm 2007 là một bước quan trọng trong việc giải giới vơ khí nguyên tử (the denuclearization) trên bán đảo Triều Tiên. Chúng ta đang chờ Bắc Triều Tiên phá hủy các nhà máy nguyên tử cũng như cung cấp toàn thể các chương tŕnh nguyên tử trong hạn kỳ cuối năm 2007. Chúng ta quyết tâm hậu thuẫn thi hành toàn diện một thỏa hiệp. Chúng ta cũng hậu thuẫn cho việc giải giới nguyên tử trong bán đảo Triều Tiên. Chúng ta hoan nghênh Hội nghị Thượng đỉnh năm 2007 của 2 nước Bắc Hàn và Đại Hàn trong việc củng cố ḥa b́nh và thịnh vượng trong bán đảo Triều Tiên và đồng ư về sự liên quan trong nội bộ Triều Tiên đóng góp cho ḥa b́nh và ổn định Đông Bắc Á Châu.

 

Chúng ta ghi nhận khối ASEAN có thể đóng vai tṛ xây dựng để bắc cầu tới Bắc Triều Tiên thí dụ thông qua Diễn đàn vùng ASEAN để giúp tạo môi trường tín nhiệm giúp đỡ cho cuộc Hiệp thương 6 bên. Đại Hàn bày tỏ tri ân khối ASEAN hậu thuẫn cho cho cuộc Hiệp thương 6 bên.

 

Điều khoản 3- Các nhà lănh đạo ASEAN bày tỏ tri ân Đại Hàn về việc Đại Hàn hậu thuẫn cho khối ASEAN trong việc kết hợp (integration) và thu hẹp khoảng cách phát triển (narrowing the development gap) thông qua việc thi hành chương tŕnh hành động Vientiane (the Vientiane Action Programme - VAP) và sáng kiến kết hợp ASEAN (the Initiative for ASEAN Integration - IAI). Trong việc này các nhà lănh đạo ASEAN ghi ơn Đại Hàn đă đóng góp 5 triệu đô-la Mỹ cho sáng kiến kết hợp ASEAN. Khối ASEAN cũng khuyến khích Đại Hàn hậu thuẫn cho các tiểu vùng trong khối ASEAN. Các nhà lănh đạo ASEAN ghi nhận sự quan trọng của hạ tầng cơ sở tại và kêu gọi Đại Hàn hậu thuẫn để hoàn tất đoạn đường xe hỏa Singapore - Côn Minh (the Singapore-Kunming Railway Link – SKRL)

 

Điều khoản 4- Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ trong việc thi hành chương tŕnh hành động Vientiane kư kết vào tháng 11 năm 2004.

 

Điều khoản 5- Chúng ta ghi nhận các sự thách đố (challenges) trong vùng như là nạn khủng bố và các tội phạm xuyên quốc gia , các bệnh truyền nhiễm (infectious diseases). Chúng ta đồng ư ngăn chận các thử thách đó.

 

Điều khoản 6- Chúng ta khẳng định tiếp tục cộng tác chống lại các thử thách như là nạn thay đổi khí hậu (climate change) và môi sinh (the environment). Trong việc này các nhà lănh đạo ASEAN khuyến cáo Đại Hàn công tác với khối ASEAN trong các phương án để bảo vệ môi sinh thí dụ như đề cao chính sách năng lượng sạch (clean energy) và năng lượng với hiệu suất cao (energy efficiency). Chúng ta ghi nhận Đại Hàn đă có kỹ thuật ứng dụng vào các xe hơi chạy bằng khí đốt (natural gas vehicles), các xe hơi chạy bằng điện (electric cars), các kỹ thuật năng lượng hạt nhân (nuclear energy technology) và các kỹ thuật năng lượng sinh vật (bio-fuel technology). Chúng ta hài ḷng là Đại Hàn đă hợp tác về lâm nghiệp (forestry cooperation) và hoan nghênh các chương tŕnh cụ thể trong việc quản lư duy tŕ rừng (sustainable forest management) và khuyến khích sự bảo vệ đa dạng môi sinh.

 

Điều khoản 7- Chúng ta hoan nghênh sự kư kết ASEAN-Đại Hàn về Thỏa hiệp thương mại dịch vụ (Trade-in-Services Agreement). Chúng ta đồng ư sự thi hành của Thỏa hiệp có ích lợi kinh tế cho cả 2 bên (mutual economic benefits). Chúng ta trông mong hoàn tất Thỏa hiệp đầu tư ASEAN-Đại Hàn (the investment agreement) cũng như Thỏa hiệp kinh tế tự do ASEAN - Đại Hàn (ASEAN-ROK FTA).

 

Điều khoản 8- Chúng ta nhắc lại Thỏa hiệp thiết lập trung tâm ASEAN - Đại Hàn (the ASEAN-Korea Centre) trong Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 10 và hoan nghênh kư kết bản ghi nhớ (the Memorandum) thiết lập Trung tâm ASEAN-Đại Hàn kư kết bởi các Ngoại trưởng. Chúng ta thừa nhận Trung tâm tại Hàn Thành (the Centre in Seoul) sẽ tăng cường thương mại đầu tư và đề cao du lịch, và trao đổi văn hóa giữa 2 bên.

 

Điều khoản 9- Chúng ta ghi nhận cố gắng của Đại Hàn trong việc bắc cầu khoảng cách số (bridging the digital divide) thông qua các chương tŕnh về Tin học (Information) và kỹ thuật Truyền thông (Communications Technology - ICT) thí dụ như sự thi hành Thỏa hiệp khác về việc thảo chương (programming), chương tŕnh quản lư kỹ thuật thông tin (information technology management - ITM). Chúng ta đồng ư các nước ASEAN cũng học được kỹ thuật Đại Hàn trong các địa hạt này.

 

Điều khoản 10- Chúng ta hoan nghênh Đại Hàn đề nghị cộng tác sâu rộng hơn (deepen cooperation) về địa hạt giáo dục kỹ thuật nông thôn (rural technology), năng lượng thay thế (alternative energy), quản lư các thiên tai (disaster management) (động đất, cúm gia cầm, sóng thần, …), các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp thông tin, tài chánh, du lịch.

 

Điều khoản 11- Chúng ta thỏa thuận là ASEAN và Đại Hàn có thể tăng cường hợp tác thông qua các chương tŕnh ASEAN+3, APEC tại Diễn đàn ASEAN vùng (ARF).

 

Điều khoản 12- Chúng ta ghi nhận sự quan trọng của các thế hệ tương lai (the future generation) bằng cách đề cao liên lạc đối thoại (dialogue relations) thông qua Hiệp ước ASEAN - Đại Hàn.

 

Điều khoản 13- Chúng ta ghi nhận sự quan trọng thiết lập một ghế giáo sư (an ASEAN chair) tại Đại học về vấn đề nghiên cứu ASEAN (ASEAN studies). Chúng ta hoan nghênh đề nghị Mă Lai Á (Malaysia) thiết lập nhóm nhân tài ASEAN - Đại Hàn (to establish an ASEAN-ROK Eminent Persons Group - EPG).

 

Điều khoản 14- Các nhà lănh đạo ASEAN ghi ơn Tổng Thống Đại Hàn Roh Moo-hyun đă giúp đỡ tăng cường quan hệ ASEAN - Đại Hàn cũng như duy tŕ ḥa b́nh ổn định trong bán đảo Triều Tiên.

 

 

(Xem tiếp kỳ 80)

 

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    17
/8/2008