Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 77:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Đại Hàn

Tuyên Ngôn Chung Của Hội Nghị Thượng Đỉnh
Lần Thứ Tám ASEAN - Đại Hàn Tại Vientianne
Ngày 30 Tháng 11 Năm 2004

 

Điều khoản 1- Các nhà lănh đạo ASEAN đă có Hội nghị Thượng đỉnh với Tổng thống Đại Hàn Roh Moo-hyun vào ngày 30 tháng 11 năm 2004. Hai bên đă trao đổi các quan điểm liên quan đến vùng, các vấn đề chính trị quốc tế, an ninh và kinh tế.

 

Điều khoản 2- Hai bên tỏ ra hài ḷng về sự liên hệ đối thoại giữa Đại Hàn và ASEAN bắt đầu từ năm 1989 càng ngày càng thắm thiết.

 

Điều khoản 3- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Đại Hàn tham gia Hiệp định hữu nghị và hợp tác trong vùng Đông Nam Á (the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia). Điều này chứng tỏ Đại Hàn cam kết đóng góp mối liên lệ ḥa b́nh, an ninh và ổn định trong vùng.

 

Điều khoản 4- Chúng ta tái khẳng định (reaffirmed) tầm quan trọng mối liên hệ của ASEAN-Đại Hàn. Chúng ta giao phó cho các vị Bộ trưởng chương tŕnh hành động để thi hành Tuyên ngôn chung (the Joint Declaration) tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Mă Lai năm 2005 giữa ASEAN và Đại Hàn.

 

Điều khoản 5- Chúng ta đề nghị Đại Hàn thiết lập chương tŕnh nghiên cứu ASEAN (ASEAN Studies) tại các trường Đại học để cho các thanh niên Đại Hàn có thể hiểu rơ về các nước của khối ASEAN. Chúng ta hoan nghênh kiến nghị của các chuyên viên thuộc ASEAN - Đại Hàn về các biện pháp phát triển thương mại 2 chiều và đầu tư bằng các thị trường tự do.

 

Điều khoản 6- Chúng ta quyết định thiết lập vùng tự do thương mại vùng ASEAN - Đại Hàn (an ASEAN-ROK Free Trade Area - AKFTA). Trong quan niệm này chúng ta đồng ư Hiệp thương trong năm 2005 v́ mục tiêu 80% sản phẩm của 2 bên sẽ không chịu thuế quan (zero tariff) vào năm 2009. Và đồng thời có đối xử đặc biệt và mềm dẻo cho các nước mới gia nhập ASEAN (các nước đang phát triển như Việt Nam, Miến Điện,…)

 

Điều khoản 7- V́ giá dầu càng ngày càng cao cho nên các nhà lănh đạo ASEAN đề nghị Đại Hàn hợp tác với ASEAN trong vấn đề năng lượng, đặc biệt các năng lượng thay thế thí dụ các chất đốt thuộc sinh vật (bio-fuels), thủy điện và vấn đề tàng trữ dầu (oil stockpiling) và năng lượng an toàn (energy security). Trong quan điểm này các nhà lănh đạo ASEAN đề nghị Đại Hàn tăng cường đầu tư vào Cam Bốt, Lào, Miến Điện xây dựng nhà máy thủy điện.

 

Điều khoản 8- Chúng ta tái khẳng định hậu thuẫn cho việc giải quyết vấn đề nguyên tử (nuclear issue) tại bán đảo Triều Tiên. Chúng ta chỉa sẻ quan điểm với 6 bên trong việc giải giới nguyên tử (denuclearisation) trong bán đảo Triều Tiên. Chúng ta công nhận sự quan trọng của Đại Hàn trong việc thương thảo 6 bên.

 

Điều khoản 9- Đại Hàn hoan nghênh Hiệp ước giữa ASEAN và các đối tác trong việc hợp tác chống khủng bố (to combat terrorism). Trong quan điểm này chúng ta đồng ư gia tăng trong công tác chống khủng bố.

 

Điều khoản 10- Các nước ASEAN đánh giá cao (highly valued) quyết định Đại Hàn tăng cường đóng góp cho quỹ hợp tác đặc biệt ASEAN - Đại Hàn (the ASEAN-ROK Special Cooperation Fund - SCF) và các quỹ khác trong tương lai. Điều này chứng tỏ Đại Hàn quyết tâm tăng cường đối thoại. Các nhà lănh đạo ASEAN tỏ ḷng tri ân Đại Hàn hậu thuẫn sáng kiến kết hợp ASEAN (the Initiative for ASEAN Integration - IAI) và hy vọng Đại Hàn sẽ đóng góp cho chương tŕnh hành động ASEAN để giúp ASEAN thu hẹp bắng cách phát triển (narrowing the development gaps) và tăng tốc kết hợp trong khối.

 

Điều khoản 11- Các nhà lănh đạo ASEAN bày tỏ ḷng tri ân (appreciation) với Đại Hàn trong việc Đại Hàn hậu thuẫn bắc cầu khỏang cách phát triển (to bridge the development gaps) thông qua hợp tác trong khuôn khổ tiểu vùng (the sub-regional frame) phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao tiêu chuẩn sinh họat (living standards) của nhân dân trong vùng.

 

Điều khoản 12- Đại Hàn hoan nghênh và hậu thuẫn cho Diễn Đàn Đông Á lần thứ 2 (Second East Asia Forum) sẽ họp tại Kuala Lumpur tháng 12 năm 1994.  Đại Hàn cũng hoan nghênh quyết định triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lần thứ nhất (to convene the first East Asia Summit - EAS) tại Mă Lai năm 2005.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 78)

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    3
/8/2008