Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 74:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - n Đ

Tuyên Ngôn Chung Của Hội Nghị Thượng Đỉnh Lần Thứ Tư  ASEAN - n Độ Tại Kuala Lumpur Ngày 13 Tháng 12 Năm 2005  

Điều khoản 1- Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư ASEAN - Ấn Độ, chủ tŕ bởi Thủ tướng Mă Lai Á Seri Abdullah Ahmad Badawi đă thành công tại Kuala Lumpur, Mă Lai Á ngày 13 tháng 12 năm 2005. Hội nghị này c̣n có sự tham dự của các nhà lănh đạo các nước thuộc khối ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ, Dr. Manmohan Singh nữa.

 

Điều khoản 2- Tất cả các bên hài ḷng với sự tiến bộ của liên hệ đối thoại ASEAN - Ấn Độ từ khi nâng cao liên hệ đối thoại tới tầm thượng đỉnh năm 2002 và tiếp tục t́m cách tăng cường liên minh. Trong quan điểm này các bên công nhận sự cần thiết tăng cường quan hệ kinh tế trong việc đương đầu với các thử thách toàn cầu hóa, nạn khủng bố và giá dầu gia tăng cũng như sự đe dọa về nạn cúm gia cầm (avian influenza) và các bệnh truyền nhiễm (communicable diseases) khác.

 

Điều khoản 3- Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ trong việc thi hành chương tŕnh hành động (the Plan of Action) của ASEAN - Ấn Độ phục vụ ḥa b́nh, tiến bộ và chia xẻ phồn vinh (Shared Prosperity) đă kư kết trong Hội nghị thượng đ́nh ASEAN - Ấn Độ ngày 30 tháng 11 năm 2004 tại Vientiane. Sự tiến bộ trên địa hạt canh nông, sức khỏe, dược (pharmaceuticals), khoa học và kỹ thuật, phát triển nhân lực, vận tải và hạ tầng cơ sở cũng như sự tiếp xúc của nhân dân các nước. Khối ASEAN ghi nhận sự đóng góp 2 triệu rưỡi Mỹ kim của Ấn cho sự hợp tác ASEAN-Ấn Độ. Chúng ta giao phó cho các Bộ trưởng và các viên chức cao cấp thi hành chương trinh hành động ASEAN - Ấn Độ thông qua các hành động cụ thể về các chương tŕnh và các dự án.

 

Điều khoản 4- Chúng ta lên án các hành động khủng bố ở Ba-Li, Nam Dương ngày 1 tháng 10 năm 2005 và New Delhi ngày 29 tháng 9 năm 2005 làm chết nhiều nạn nhân vô tội. Chúng ta quyết tâm giảm thiểu các hành động khủng bố. Chúng ta đồng ư phát triển toàn diện các hành động theo Tuyên ngôn chung của ASEAN - Ấn Độ trong công tác hợp tác chống khủng bố quốc tế đă được chấp nhận trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai ASEAN - Ấn Độ ngày 8 tháng 10 năm 2003 tại Ba-Li, Nam Dương.

 

Điều khoản 5- Chúng ta trao đổi quan điểm về việc hợp tác chặt chẽ chống các tội phạm xuyên quốc gia (transnational crimes) thí dụ như buôn lậu độc dược, buộn người (trafficking in persons), nạn hải tặc (sea piracy), nạn buôn lậu vũ khí, nạn rữa tiền (money-laundering), tội phạm kinh tế quốc tế (international economic crime), và tội phạm điện toán (cyber crime). Trong quan điểm này, nhà lănh đạo Ấn Độ bày tỏ quan tâm những công tác đến các nước để bảo vệ an ninh hàng hải (maritime security) trong eo biển Malacca với sự cộng tác của ASEAN trong việc chống nạn khủng bố và chia xẻ các kinh nghiệm.

 

Điều khoản 6- Chúng ta ghi nhận là vấn đề Hiệp thương để thiết lập vùng tự do thương mại giữa ASEAN và Ấn Độ (the ASEAN-India Free Trade Area - AIFTA) không đạt được những tiến bộ mong muốn mặc dầu cố gắng của 2 phía. Các nhà lănh đạo ASEAN yêu cầu Ấn Độ cứu xét tích cực lập trường của khối ASEAN để có thể mau chóng lập được Thỏa ước tự do thương mại trong vùng. Chúng ta đồng ư làm việc chung để tăng cường thương mại và đầu tư thông qua Hiệp ước ASEAN - Ấn Độ và thừa nhận rằng 2 vùng kinh tế này có thể phục vụ như là một động cơ thúc đẩy để phát triển của cả 2 bên. Trong quan điểm này, chúng ta quyết tâm đẩy mạnh sự hiệp thương uyển chuyễn và mềm dẻo để mau chóng đạt được kết quả mong muốn.

 

Điều khoản 7- Chúng ta công nhận thế năng của sự hợp tác kỹ thuật và sự hiểu biết trong mối liên hệ hợp tác ASEAN - Ấn Độ. Các nhà lănh đạo ASEAN đề nghị Ấn Độ thiết lập Hội nghị thượng định ASEAN - Ấn Độ về kỹ thuật để cung cấp các phương tiện cho sự nghiên cứu kỹ nghệ của ASEAN và Ấn Độ. Chúng ta hoan nghênh sự hợp tác hơn nữa trong kỹ thuật thông tin và kỹ thuật sinh học (biotechnology). Trong quan điểm này, các nhà lănh đaọ ASEAN hoan nghênh đề nghị Ấn Độ triệu tập và phục vụ hợp tác kỹ thuật thông tin (information technology (IT) và ASEAN sẽ tŕnh dự án hợp tác kỹ thuật sinh học với Ấn Độ.

 

Điều khoản 8- Các nhà lănh đạo ASEAN ghi nhận đề nghị của Ấn Độ thiết lập một Diễn đàn Kỹ thuật Thông tin và Kỹ nghệ, và cung cấp các dụng cụ để thăm ḍ các nguồn tài nguyên (pooling of resources), sự cộng tác và bắc cầu phân cách số (bridging the digital divide). Các nhà lănh đạo Ấn Độ đề nghị thiết lập một đoàn công tác gồm có các chuyên viên cao cấp và các đại diện của các công ty để giám sát các hoạt động của Diễn đàn.

 

Điều khoản 9- Chúng ta thừa nhận sự phát triển nhân lực (human resource development) là một địa hạt mà chúng ta có thể chia sẻ. Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Ấn Độ đề nghị tổ chức một hội chợ giáo dục (an education fair) để cho các sinh viên ASEAN có thể lựa chọn vào Đại học Ấn Độ. Các nhà lănh đạo ASEAN cũng hoan nghênh Ấn Độ tổ chức lớp huấn luyện đặc biệt (a special training course) dành cho các nhà ngoại giao khối ASEAN. Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Ấn Độ cung cấp 5 triệu đô–la cho quỹ hợp tác (Cooperation Fund) ASEAN - Ấn Độ để tài trợ cho các dự án mới.

 

Điều khoản 10- Các nhà lănh đạo đồng ư hợp tác trong các dự án đương đầu với các năng lượng tái xử dụng được (renewable energy), thí dụ như năng lượng mặt trời, thủy điện, kỹ thuật sinh học, năng lượng địa nhiệt (geothermal). Chúng ta đồng ư nâng cao liên minh Ấn Độ trong vấn đề an ninh năng lượng (energy security) bằng cách mở rộng đầu tư vào các hạ tầng cơ sở năng lượng (energy infrastructure) và hợp tác trong các năng luợng tái sử dụng được và , bảo toàn năng lượng và các chất đốt khác.

 

Điều khoản 11- Để chống nạn cúm gia cầm chúng ta đồng ư có sự hợp tác quốc tế và chia sẻ th ông tin (information sharing). Chúng ta hậu thuẫn cho công tác phát triển các loại thuốc chống vi khuẫn và hệ thống tàng trữ các thuốc chống vi khuẫn. Chúng ta hợp tác chặt chẽ để thiết lập một hệ thống báo động nạn sóng thần.

 

Điều khoản 12- Chúng ta hoan nghênh Ấn Độ tiếp tục trợ giúp sự kết hợp ASEAN, đặc biệt thi hành chuơng tŕnh hành động Vientiane. Trong quan điểm này, chúng ta hoan nghênh Ấn Độ đóng góp 1 triệu đô-la cho ngân quỹ phát triển ASEAN.

 

Điều khoản 13- Chúng ta cũng hoan nghênh sự trợ giúp của Ấn Độ trong chương tŕnh hợp tác ASEAN - Ấn Độ đặc biệt chương tŕnh khả năng xây dựng cho Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Chúng ta cũng hoan nghênh Ấn Độ thiết lập một trung tâm thường trực huấn luyện tiếng Anh cho Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Trung tâm này sẽ giúp đỡ giáo dục các sinh viên và công chức, các nhà thương mại, các chuyên gia học tập tiếng Anh trong những lớp nhỏ có trang bị các dụng cụ thính thị.

 

Điều khoản 14- Chúng ta hoan nghênh Ấn Độ tiếp tục sáng kiến kết hợp ASEAN đặc biệt là chương tŕnh một h thống nối mạng bằng vệ tinh (a satellite-based network) liên kết CAM BỐT, LÀO, MIẾN ĐIỆN, VIỆT NAM phục vụ hệ thống giáo dục từ xa (tele-education) và y khoa từ xa (tele-medicine). Trong quan điểm này, các nước ASEAN hoan nghênh Ấn Độ liên kết một bệnh viện Ấn Độ với các bệnh viện trong các nước thành viên để có thể chuyển các dữ kiện thử nghiệm trong pḥng thí nghiệm dùng thông tin chuyển tới Ấn Độ và các Bác sĩ có thể Hội nghị từ xa tham khảo ư kiến giữa các nước hội viên đến bệnh viện đặc biệt danh tiếng của Ấn Độ. Các nhà lănh đạo ASEAN cũng hoan nghênh Ấn Độ thiết lập giáo dục từ xa bằng cách nối viện đại học với các nước hội viên từ xa như Việt Nam Lào có thể học từ Ấn Độ giống như chương tŕnh Unite của Mỹ.

 

Điều khoản 15- Chúng ta ghi nhận với sự hài ḷng hội nghị hội đồng kinh doanh (Business Council) ASEAN - Ấn Độ ngày 28 tháng 5 năm 2005 tại Kuala Lumpur. Chúng ta thừa nhận sự quan trọng của các địa hạt tư giữa ASEAN và Ấn Độ.

 

Điều khoản 16- Chúng ta hoan nghênh sự triệu tập Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á Châu lần thứ nhất (the First East Asia Summit - EAS) ngày 14 tháng 12 nắm 2005 tại Kuala Lumpur. Chúng ta đồng ư ASEAN - Ấn Độ sẽ hợp tác chặt chẽ trong hội nghị Thượng Đỉnh Đông Á Châu, chặt chẽ trong sự hợp tác ḥa b́nh, an ninh, kinh tế, phồn thịnh và sự phát triển trong vùng. Chúng ta chia xẻ quan điểm là Hội nghị thượng đỉnh Đông Á Châu sẽ đóng một vai tṛ quan trọng trong vùng.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 75)

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
    
12/7/2008