Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 71:

Ngoại V

 

Đi Thoại ASEAN - Nhật Bổn

 

Tuyên Ngôn Chung Của ASEAN và Nhật Bổn Tăng Cường Liên Minh

 

ASEAN và Nhật Bổn thỏa thuận các điều sau đây:

 

Điều khoản 11- Các nhà lănh đạo ASEAN bày tỏ cảm ơn Nhật Bổn đóng góp cho việc tăng cường khả năng an ninh hàng hải (strengthening maritime security) thông qua giải pháp xây dựng khả năng (capacity-building) của mỗi quốc gia hội viên bao gồm các biện pháp cung cấp các dụng cụ, các tàu chiến tuần tiễu, khả năng thông tin và huấn luyện các nhân viên hàng hải. Trong vấn đề này các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh sáng kiến bảo vệ vận chuyển hàng hải an toàn và xử dụng các đường hàng hải bao gồm trợ giúp tài chánh là 300 triệu đô-la Mỹ và đào tạo 300 chuyên viên hàng hải trong ṿng 5 năm sắp tới.

 

Điều khoản 12- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh Nhật Bổn hậu thuẫn việc di tản trong các vùng chịu thiên tai. Trong vấn đề này, các nhà lănh đạo ASEAN mong muốn thi hành sớm chương tŕnh của Nhật Bổn giúp đỡ Trung tâm Á Châu giảm thiểu thiên tai (the Asian Disaster Reduction Centre).

 

Điều khoản 13- Các nhà lănh đạo ASEAN hài ḷng với chương tŕnh trao đổi thanh niên trong chương tŕnh nhan đề hệ thống trao đổi sinh viên và thanh niên miền Đông Á Châu của Nhật Bổn (Japan East-Asia Network of Exchange for students and Youths). Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh đợt trao đổi sinh viên của Nhật Bổn năm 2007 trong chương tŕnh này. Các nhà lănh đạo ASEAN ghi nhận sự quan trọng Hội đồng ASEAN của các sinh viên đă từng du học tại Nhật Bổn (the ASEAN Council of Japan Alumni) để nuôi dưỡng t́nh hữu nghị giữa ASEAN và Nhật Bổn. Trong mục tiêu này, các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh đề nghị một Nhật Bổn là mời các học sinh Trung học của các nước thuộc ASEAN đến học tại Nhật Bổn và dành các học bổng cho tới bậc Cao học với mục tiêu là gây t́nh hữu nghị với các cựu sinh viên đă từng du học tại Nhật Bổn trong tất cả các nước ASEAN.

 

Điều khoản 14- Các nhà lănh đạo ASEAN hoan nghênh và đồng thuận với bản văn thay đổi thỏa thuận thiết lập bởi Trung Tâm ASEAN - Nhật Bổn (the ASEAN-Japan Centre) căn cứ vào bản báo cáo lần thứ 4 của ban Chấp hành (the 4th Executive Report) về sự tiến bộ thi hành chương tŕnh hành động ASEAN - Nhật Bổn (the ASEAN-Japan Plan of Action).

 

Điều khoản 15- Các nhà lănh đạo ASEAN - Nhật Bổn trao đổi quan điểm về các vấn đề địa phương và quốc tế. Các bên tái khẳng định lập trường là giải pháp liên quan đến vấn đề Bắc Triều Tiên, bao gồm các vấn đề nguyên tử và tên lửa là vấn đề quan trọng quốc tế hậu thuẫn cho cuộc Hội nghị 6 bên. Chúng tôi hoan nghênh sự thi hành của giai đoạn 1 Thỏa hiệp và yêu cầu Bắc Triều Tiên hăy thi hành toàn diện giai đoạn 2 của Tuyên ngôn chung Hội nghị 6 bên và hăy thi hành cụ thể các bước để thi hành Thỏa hiệp chung kư kết ngày 19 tháng 9 năm 2005. Chúng tôi yêu cầu Bắc Triều Tiên trả lời về các vấn đề nhân đạo của Hội đồng Quốc tế gồm cả vấn đề bắt cóc (the abduction issue).

 

Điều khoản 16- Chúng ta ghi nhận với sự hài ḷng về sự tiến bộ trong việc hợp tác Đông Á Châu. Chúng ta nhấn mạnh tầm quan trọng đẩy mạnh sự hợp tác Đông Á Châu dưới tổ chức ASEAN+3, tổ chức Đông Á Châu và các khung hợp tác là lực kéo cho sự cộng tác Đông Á Châu trong đó ASEAN là đầu tàu.

 

Điều khoản 17- Chúng ta đồng ư thiết lập viện nghiên cứu kinh tế về kinh tế ASEAN và Đông Á Châu (the Economic Research Institute of ASEAN and East Asia - ERIA), diện này cung cấp nền tảng tri thức (intellectual foundation) để trao đổi ư kiến và các khuyến cáo (recommendations) để tăng cường khả năng kết hợp trong vùng (regional integration) và tăng cường liên minh ASEAN và Nhật Bổn. Chúng ta hoan nghênh sự tiến bộ báo cáo của bản nghiên cứu lộ tŕnh thứ 2 (the Track II study) về liên minh kinh tế toàn diện trong vùng Đông Á (Comprehensive Economic Partnership in East Asia - CEPEA) và tiếp tục trông đợi các phát triển tương lai.

 

Điều khoản 18- Chúng ta nhắc lại các đề nghị trong phiên họp thượng đỉnh ASEAN và Nhật Bổn tại Phi Luật Tân thiết lập nhóm các nhân tài ASEAN - Nhật Bổn và đang đợi báo cáo toàn thể trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bổn tại Thái Lan năm 2008.

 

 

(Xem tiếp kỳ 72)

  

 

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
     
22/6/2008