Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 57:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 


Đối Thoại ASEAN và Hoa K

 

Tuyên Ngôn Chung Hội Nghị Lần Thứ 16 Của ASEAN và
Hoa Kỳ Tại Washington DC ngày 29 tháng 11 năm 2001

 

 

Điều khoản 1- Cuộc đối thoại lần thứ 16 của ASEAN và Hoa Kỳ họp mặt tại Hoa Thịnh Đốn, Mỹ Quốc ngày 29 tháng 11 năm 2001. Phái đoàn gồm Đại diện các chính phủ và các khu vực tư (private sectors) của Hoa Kỳ và 10 nước thuộc khối ASEAN gồm cả Tổng Thư Kư khối ASEAN (the ASEAN Secretariat).

 

Điều khoản 2- Trong Tuyên ngôn của Phụ tá Ngoại giao Hoa Kỳ Richard L. Armitage hoan nghênh các phái đoàn tham dự đă nhấn mạnh tầm quan trọng của khối ASEAN trong việc duy tŕ ḥa b́nh và an ninh (maintaining peace and security) trong vùng Á châu Thái B́nh Dương. Đại diện Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của khối ASEAN trong chính sánh ngoại giao của Hoa Kỳ và quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa khối ASEAN và Hoa Kỳ.

 

Điều khoản 3- Đại diện cho khối ASEAN là Phụ tá Ngoại trưởng Việt Nam gửi lời chia buồn tới các nạn nhân khủng bố tại Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Đại diện khối ASEAN tỏ ḷng tri ân với Hoa Kỳ trong việc nâng cao tầm quan trọng cuộc đối thoại ASEAN và Hoa Kỳ. Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhận thấy rằng một phần tư thế kỷ đối thoại giữa ASEAN và Mỹ Quốc (the quarter-century US-ASEAN Dialogue) đă càng ngày càng thắt chặt hơn cùng chung nguyện vọng chống khủng bố (counter terrorism).

 

Điều khoản 4- Về vấn đề khủng bố quốc tế (international terrorism), Mỹ Quốc gửi lời tri ân (appreciation) khối ASEAN đă có lập trường chống khủng bố và ngỏ lời cảm ơn các nước thuộc khối ASEAN trong việc yểm trợ ǵn giữ hoà b́nh và tái kiến trúc nước Á-Phú Hăn (peacekeeping and reconstruction in Afghanistan) Cuộc hội nghị thảo luận các phương pháp mà cộng đồng quốc tế có thể làm việc chung, thông qua đóng góp của Liên Hiệp Quốc trong việc chống nạn khủng bố. Mỹ Quốc hoan nghênh khối ASEAN đă đóng góp trong việc ngăn ngừa và chống nạn khủng bố đă tuyên ngôn trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN 2001 (the 2001 ASEAN Summit Declaration) trong công tác liên hợp chống nạn khủng bố.

 

Điều khoản 5- Hoa Kỳ nhấn mạnh cuộc hành quân tại A-Phú Hăn có mục tiêu chống nạn khủng bố và không chống Hồi giáo Islam. Mục tiêu chính yếu của cuộc chiến này là chống các thành viên khủng bố Alkida và Taliban. Mỹ Quốc giải thích rằng mục tiêu của Liên quân chống quốc tế khủng bố là để giúp đỡ nhân dân A Phú Hăn xây dựng một chính phủ đại diện cho toàn thể A Phú Hăn và bảo đảm là A Phú Hăn sẽ không bao giờ được dùng làm căn cứ của quân khủng bố. Cuộc hội nghị chia xẻ quan điểm của các cố gắng quốc tế trong việc tái tạo A-Phú-Hăn bao gồm phục hồi kinh tế, cải cách giáo dục và tăng cường vai tṛ phụ nữ trong tất cả các khu vực của xă hội (all sectors of society).

 

Điều khoản 6- Mỹ Quốc báo cáo với hội nghị là sáng kiến ngoại giao (diplomatic initiatives) của Mỹ Quốc trong việc chấm dứt bạo động (to end violence)và bắt đầu thương nghị về vấn đề Trung Đông (the Middle East)

 

Điều khoản 7- Cuộc hiệp thương nhấn mạnh là vấn đề buôn bán ma túy (narcotics) là một đe dọa cho tất cả các nước và sự hợp tác quốc tế là chính yếu trong công cuộc chiến tranh chống khủng bố và ma túy. Khối ASEAN và Hoa Kỳ đồng ư tăng cường hợp tác trong việc chống buôn bán ma túy bằng cách giảm cung (supply-reduction) bằng cách triệt phá các nơi sản xuất ma túy và giảm cầu (demand-reduction) : chữa người nghiện ngập, chống tràn lan ma túy), đặc biệt là yểm trợ cho khối ASEAN xây dựng một vùng không có ma túy vào năm 2015 và chiến lược chống ma túy đề ra bởi khối ASEAN cà Trung Quốc. Cuộc hội nghị thỏa thuận tăng cường hợp tác trong công cuộc chiến đấu chống nạn buôn người cũng như nạn nhập cư phi pháp. Cuộc hội nghị cũng thảo luận giữa các vấn đề liên quan đến việc rửa tiền, tội phạm kinh tế, tệ nạn làm giả các thuốc trị bệnh.

 

Điều khoản 8- Hội nghị thừa nhận sự đóng góp của Hoa Kỳ (the US contribution) trong việc chống HIV/AIDS và các bệnh truyền nhiễm khác và việc yểm trợ cho chương tŕnh công tác ASEAN (the ASEAN Work Program) chống HIV/AIDS năm 2002-2005 có mục tiêu giảm thiểu HIV/AIDS. Cuộc Hội nghị ghi nhận sự quan trọng các bệnh nhân AIDS được dùng các thuốc trị bệnh.

 

Điều khoản 9- Về vấn đề môi sinh, hội nghị tái khẳng định là các nước ASEAN và Hoa Kỳ sẽ phát triển kinh tế trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường (the protection of the environment). Cuộc Hội nghị đồng ư về các vấn đề môi sinh hợp tác gồm có: Sự chiến đấu chống các vấn đề ô nhiễm do nạn cháy rừng của các nước Đông Nam Á.

 

 Điều khoản 10- Hội nghị tái cứu xét tầm ảnh hưởng của việc suy thoái kinh tế (downturn) các khối ASEAN trong vấn đề giảm thiểu xuất cảng, tiền lương thấp nhưng được khuyến khích với viễn tượng nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển cao vào giữa năm 2002 giúp đỡ sự xuất cảng của các nước ASEAN và Hoa Kỳ.

 

Điều khoản 11- Về vấn đề thương mại và đầu tư, Hoa Kỳ ghi nhận sự tiến bộ trong vùng kinh tế kết hợp (the economic integration) đầu tư ASEAN th ông qua vùng ASEAN TỰ DO THƯƠNG MAỊ (the ASEAN Free Trade Area). ASEAN yêu cầu Hoa Kỳ chấp nhận mối liên hệ thương mại b́nh thương (Normal Trading Relations) với Lào để ṭan thể các nước ASEAN được hưởng lợi ích do liên hệ thương mại với Mỹ.

 

Điều khoản 12- Hội nghị thảo luận thành quả của hội nghị WTO và đồng ư hợp tác thi hành các quyết định của các vị Bộ trưởng trong hội nghị WTO.

 

Điều khoản 13- Hội nghị đồng ư là quyền lợi của ASEAN và Hoa Kỳ sẽ được phục vụ bằng cách cộng tác rộng hơn trong chiến dịch chống khủng bố, buôn bán ma túy (drug trafficking) t ội phạm liên quốc gia, bảo vệ môi sinh đề cao hợp tác kỹ thuật thông tin, khai thác rừng, bảo trkết hợp kinh tế các nước thuộc vùng Đông Nam Á. Hội nghị yểm trợ khối ASEAN trong công việc kết hợp kinh tế bằng cách phát triển, tăng cường sự cạnh tranh, chuẩn bị sẵn sàng cho thời đại thông tin trong việc kết hợp các thành viên mới. Khối SAEAN sẽ phục vụ hữu hiệu sự hợp tác giữa ASEAN và Mỹ Quốc.

 

Điều khoản 14- Hội nghị thảo luận các phương tiện tăng cường đối thoại. Đặc biệt khối ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác thương mại, đầu tư tài chính, cộng tác phát triển các chương tŕnh chống khủng bố.

 

Điều khoản 15- Khu vực tư (private sectors) giữa ASEAN và Hoa Kỳ đă ghi nhận sự tiến bộ trong việc kết hợp kinh tế giữa ASEAN. Hội đồng kinh tế nhấn mạnh (emphasized) sự kết hợp kinh tế sẽ gia tăng phát triển kinh tế trong vùng và làm cho ASEAN lội cuốn thêm đầu tư của các cường quốc kinh tế. Khối ASEAN hoan nghênh khu vực tư của Hoa Kỳ đă đào tạo, hợp tác và tr giúp kỹ thuật.

 

Điều khoản 16- Trong phiên họp bế mạc đă diễn ra tại ṭa Bạch Ốc dưới sự hiện diện cuả cố vấn tổng thống Hoa Kỳ Dr. Condoleezza.

 

Điều khoản 17- Việc đối thoại ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Việt Nam năm 2003.

 

Điều khoản 18- Cuộc hội nghị đă diễn ra trong tinh thần hợp tác thân hữu của khối ASEAN và Hoa Kỳ.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 58)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
      
30/12/2007