Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 39:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và TRUNG QUỐC

 

 

Mở đầu:

 

1- Kể từ khi cuộc đối thoại giữa ASEAN và Trung Quốc vào tháng 7 năm 1996 tại Djakarta (Nam Dương), sự cộng tác của 2 bên đă trở nên sâu đậm hơn.  Mối liên lạc giữa 2 bên cũng càng ngày càng tốt hơn với bản Tuyên ngôn chung (the Joint Declaration) của Hiệp hội Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc về vấn đề ḥa b́nh và thịnh vượng trong cuộc họp thượng đỉnh vào mùng 8 tháng 10 năm 2003 tại Ba-Li.

 

Hợp tác về An ninh và Chính trị  (Political and Security Cooperation)

 

2- Trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN và Trung Quốc năm 2002 tại Nam Vang, Cam-Bốt, Trung Quốc đă thỏa thuận với khối ASEAN về hợp tác chính trị và an ninh trong 3 năm qua thuộc lănh vực an ninh không truyền thống (Non- traditional Security) trong bản tuyên ngôn về quản lư (the Declaration on the Conduct - DOC) của các bên về vấn đề biển phía Nam Trung Hoa.   Trung Quốc là đối thoại đầu tiên nằm trong thỏa thiệp hữu nghị và hợp tác (the Treaty of Amity and Cooperation - TAC) của các nước Đông Nam Á với Trung Quốc trong Hội nghị Ba-Li, Nam Dương.  Trung Quốc muốn cộng tác với ASEAN về việc tham gia vào thỏa hiệp vùng Đông Nam Á phi vơ nguyên tử (Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone (SEANWFZ).

 

3- Để theo dơi (follow-up) Tuyên ngôn về vấn đề phía Nam biển Trung Hoa (the South China Sea), khối ASEAN và Trung Quốc quyết định triệu tập một cuộc họp vào tháng 12 năm 2004.  Vấn đề an ninh phi cổ truyền, Trung Quốc và ASEAN sẽ kư kết một thỏa hiệp về sự hợp tác trong các vấn đề an ninh không truyền thống vào tháng 1 năm 2004 tại Bangkok, Thái Lan.  Tại đó, hai bên sẽ lập một chương tŕnh hàng năm (Annual Plan) và khai triển trong năm 2005.

 

Cộng Tác Kinh Tế:

 

4- Sự hợp tác kinh tế và thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc đă gia tăng nhanh chóng.  Năm 2003, ASEAN xuất cảng sang Trung Quốc 47 tỷ 300 triệu Mỹ kim và nhập cảng từ Trung Quốc 30 tỷ 900 triệu Mỹ kim.  ASEAN là thị trường xuất cảng lớn thứ 5 của Trung Quốc và là thị trường nhập cảng hàng thứ 4 của Trung Quốc. Sự mua bán 2 chiều giữa ASEAN và Trung Quốc sẽ đạt khoảng 100 tỷ đô-la vào năm 2005. 

 

5- Tháng 11 năm 2002, các lănh tụ ASEAN và Trung Quốc kư thỏa hiệp hợp tác kinh tế toàn diện khung (the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation).  Thỏa hiệp này cho biết rằng tới năm 2010, Trung Quốc và các nước Brunei, Nam Dương, Mă Lai Á, Phi Luật Tân và Thái Lan sẽ là vùng kinh tế tự do, và tới năm 2015 thi hành thêm cho Việt Nam, Cam-Bốt, Lào, Miến Điện.

 

6- Cuộc hội thương về giảm quan / bỏ quan thuế biểu về thương mại hàng hóa, cơ chế thỏa thuận dàn xếp các cuộc tranh chấp đă hoàn tất tại Bắc Kinh tháng 10 năm 2004.  ASEAN và Trung Quốc sẽ kư thỏa thuận về thương mại sản phẩm và cơ chế giải quyết các tranh chấp (Dispute Settlement Mechanism Agreements) tại hội nghị thượng đ́nh ASEAN-Trung Quốc vào tháng 12 năm 2004 tại Vientiane, Ai Lao.

 

7- Về vấn đề vận tải, ASEAN và Trung Quốc sẽ kư thỏa hiệp về hợp tác vận tải trong hội nghị thượng đỉnh vào năm 2004 tháng 11 tại Vientiane, Ai Lao.

 

Hợp tác chức năng (Functional Cooperation)

 

8- Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ngày 6 tháng 11 năm 2001 tại Brunei, ASEAN và Trung Quốc đặt ưu tiên cộng tác trong đầu thế kỷ 21 về vấn đề canh nông, thông tin, kỹ thuật truyền thông, phát triển nhân lực, phát triển khu vực sông Cửu Long (Mekong River Basin Development) và đầu tư 2 chiều (and two-way investment). 

 

9- Để tăng cường sự hợp tác (to strengthen the cooperation) trong 5 vùng ưu tiên, ASEAN và Trung Quốc đă kư kết về thỏa hiệp chương tŕnh trung hạn và dài hạn (Medium and Long-Term Plan) về canh nông giữa Trung Quốc và 10 nước hội viên ASEAN vào ngày 2/11/2002 tại Nam Vang và một thỏa hiệp cộng tác về thông tin và kỹ thuật truyền thông vào mùng 8 tháng 10 năm 2003 tại Ba-Li.

 

10- ASEAN và Trung Quốc cộng tác trong chương tŕnh phát triển lưu vực sông Cửu Long và đă kư Hiệp ước Khung như Hiệp ước vùng phụ thuộc (Sub-region) sông Cửu Long, chương tŕnh hợp tác phát triển lưu vực sông Cửu Long, và ban Quản trị sông Cửu Long.  Trung Quốc ủng hộ 5 triệu đô-la để giúp đỡ sự lưu thông sông Cửu Long tại Lào và Miến Điện.

 

11- Trong phạm vi sức khỏe cộng đồng (public health), Trung Quốc ủng hộ 10 triệu trong chương tŕnh hợp tác chống bệnh đường hô hấp SARS.  Trung Quốc muốn thiết lập một quỹ phục vụ sức khỏe cộng đồng để chống những bệnh truyền nhiễm.

 

12- Trong phạm vi văn hóa ASEAN và Trung Quốc đă dự thảo một thỏa hiệp cộng tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

 

13- Sự hợp tác về du lịch giữa ASEAN và Trung Quốc nằm trong Hội nghị ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bổn) về vấn đề thiết lập các khóa hội thảo về du lịch, các quảng cáo về du lịch, các trung tâm điều hành du lịch.

 

14- Về vấn đề thanh niên, ASEAN và Trung Quốc, đă thiết lập hội nghị tham vấn

cấp cao về thanh niên (the Senior Officials Consultation Meeting on Youth) vào tháng 5 năm 2004 và hội nghị ASEAN - Trung Quốc giữa các Bộ trưởng thanh niên vào tháng 9 năm 2004.

 

ASEAN và Trung Quốc sẽ có cuộc họp của các nhà lănh đạo kinh doanh trẻ (the ASEAN - China Business Young Leaders Summit) vào tháng 9 năm 2004, ASEAN và Trung Quốc cũng triệu tập hội nghị thượng đỉnh các nhà kinh doanh trẻ ASEAN và  Trung Quốc (the ASEAN - China Business Young Leaders Summit) từ ngày 23 đến 28 tháng 5 năm 2004 tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 40)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
19/8/2007