Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 38:

Ngoại V

Phần Tổng quan

 

 (tiếp theo)
 

Đối Thoại ASEAN và Gia Nă Đại 

 

 

Tuyên bố chung của Hội nghị lần thứ 11 giữa ASEAN-CANADA của Ủy Ban Cộng Tác Liên Hợp họp tại Gia Nă Đại ngày 6-7, tháng 5 năm 1996:

 

 

Điều khoản 1: Hội nghị lần thứ 11 ASEAN và CANADA họp tại Québec, Montréal, Gia Nă Đại giữa Trưởng đoàn Gia Nă Đại là Phụ tá Ngoại trưởng Marc-Andre Brault, và Dato' Abdul Majid Ahmad Khan Tổng Giám đốc ASEAN (Director General).

 

Điều khoản 2: Trong dịp kỷ niệm 20 năm đối thoại Gia Nă Đại và ASEAN (the Twentieth Anniversary of the Canada-ASEAN Dialogue), Hội nghị tái cứu xét sự tiến bộ trong quan hệ 2 bên và thảo luận về các biện pháp để khuếch trương thương mại và đầu tư giữa CANADA - ASEAN. Hội nghị cũng cứu xét về sự hợp tác phát triển của ASEAN về lưu vực sông Cửu Long (the ASEAN Mekong Basin Development Cooperation)

 

Điều khoản 3: Hội nghị cũng thỏa thuận về các vấn đề của Hội đồng Kinh doanh ASEAN – CANADA (the ASEAN-Canada Business Council). Phía Gia Nă Đại quyết định năm 1997 là năm Á châu Thái B́nh Dương của CANADA (Canada's Year of Asia Pacific) trùng hợp với năm mà Chủ tịch luân phiên của APEC thuộc Gia Nă Đại .

 

Điều khoản 4: Đại diện ASEAN Dato Abdul Majid Ahmad Khan tuyên bố là khối ASEAN và Gia Nă Đại đă hợp tác tiến bộ kể từ Hội nghị của ban liên hợp lần thứ 10 (since the 10th JCC Meeting). Ông ta kêu gọi Gia Nă Đại tham dự nhiều hơn nữa vào thương mại ASEAN bằng cách tăng cường thương mại và phát triển các chương tŕnh hợp tác giữa Gia Nă Đại và ASEAN.

 

Điều khoản 5: Hội nghị ghi nhận sự tăng trưởng của nền thương mại Gia Nă Đại - ASEAN và công tác đầu tư giữa 2 bên trong khoảng 20 năm qua. Nền thương mại song phương đă gia tăng tử 508 triệu Mỹ kim trong năm 1977 tới 7 tỷ 900 triệu Mỹ kim năm 1996, làm cho ASEAN trở thành thị trường xuất cảng đứng hàng thứ 6 của Gia Nă Đại trong năm 1996, và ASEAN đứng hàng thứ 5 về nhập cảng vào Canada năm 1996. Hội nghị cũng hoan nghênh sự thành công của đoàn thương mại Canada tại Việt Nam, Nam Dương, Mă Lai Á, Phi Luật Tân, Thái Lan. Hội nghị nhấn mạnh c̣n nhiều cơ hội tăng cường đầu tư của Gia Nă Đại vào ASEAN.

 

Điều khoản 6: Các vị đồng chủ tịch của Hội đồng Kinh doanh của ASEAN - Gia Nă Đại (The co-chairs of the ASEAN-Canada Business Council (ACBC) báo cáo sự thành công của cuộc họp ngày 4 tháng 5 năm 1997. Trong hội nghị này có đại diện các nhà kinh doanh của Gia Nă Đại và ASEAN thảo luận về các cơ hội thương mại và đầu tư (discuss opportunities for trade and investment).

 

Điều khoản 7: Hội nghị cứu xét t́nh trạng của nền thương mại (reviewed the status of commercial), kỹ nghệ và hợp tác kỹ thuật giữa Gia Nă Đại và ASEAN. Hai bên đều quan tâm tăng cường xâm nhập thị trường (improving market access) cho các sản phẩm và dịch vụ. Hội nghị đă ghi nhận những điều ASEAN mong muốn Gia Nă Đại giúp đỡ hợp tác, thí dụ kỹ thuật kiểm soát môi sinh ô nhiễm, quản lư rừng, kỹ thuật khai thác mỏ, kỹ thuật sinh học, chế tạo thực phẩm, kỹ thuật đóng hộp. Phía Gia Nă Đại hoan nghênh sự tiến bộ thuộc các nước khối ASEAN thi hành chính sách tự do thương mại và tự do đầu tư để làm cho khối ASEAN trở thành một khối dễ dàng kinh doanh trong khu vực.

 

Điều khoản 8: Gia Nă Đại đă tŕnh ra một bản ghi thành tích về 20 năm cộng tác hợp tác phát triển giữa Gia Nă Đại và Hiệp hội các nước Đông Nam Á – ASEAN trong đó đă nhấn mạnh các mối liên hệ trong quá khứ và hiện tại của Gia Nă Đại và các nước hội viên khối ASEAN. Hội nghị chấp nhận báo cáo của Ủy ban liên hợp kế hoạch, kiểm tra và đồng ư sự quan trọng của sự phát triển nhân lực và khả năng duy tŕ sự phát triển. Hội nghị cũng ghi nhận sự đóng góp của các phụ nữ là một yếu tố quan trọng trong kinh tế.

 

Hội nghị ghi nhận sự thành công của một vài dự án tăng cường khả năng của ASEAN đương đầu với vấn đề rừng tại địa phương và các vấn đề ngư nghiệp. Hội nghị cũng đồng ư đề ra các kế hoạch liên quan đến sự ứng dụng khoa học và kỹ thuật, môi trường, phụ nữ, hạ tầng cơ sở và giúp đỡ các nước ASEAN trong việc pḥng chống HIV và AIDS. Hội nghị cũng thảo luận về sự cộng tác phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

 

Điều khoản 9: Để tái cứu xét hướng đi tương lai (the future direction) cho liên hệ Gia Nă Đại – ASEAN. Hội nghị đồng ư thiết lập nhóm công tác. Nhóm công tác (a Working Group ) sẽ gửi khuyến cáo tới Hội nghị liên hợp sắp tới.

 

 

 

(Xem tiếp kỳ 39)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
12/8/2007