Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 29:

ASEAN +3
Tổng quan (Overview)

 

Tuyên Cáo của Hội Nghị Thượng Đỉnh lần thứ 8 của khối ASEAN+3  tại Vientiane ngày 29/11/2004

 

Tăng cường sự hợp tác  khối ASEAN +3

(Strengthening ASEAN + 3 Cooperation)

 

 

Tuyên cáo này có 14 điều khoản:

 

Điểu khoản 1: Hội nghị này chủ tọa bởi Thủ tướng Lào và các vị Thủ tướng thuộc khối ASEAN cộng thêm Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn.

 

Điều khoản 2:  Hội nghị Thượng đỉnh hoan nghênh các vị nguyên thủ của các quốc gia và đặc biệt hoan nghênh Thủ tướng Singapore đă tham gia Hội nghị Thượng đỉnh lần đầu tiên.

 

Điều khoản 3: Hội nghị đă trao đổi quan điểm về chính trị, an ninh, các vấn đề kinh tế trong vùng và quốc tế. Các vị nguyên thủ cũng thảo luận cơ chế làm tăng cường sự hợp tác của khối ASEAN+3  và hướng đi tương lai.  Khối ASEAN+3 chia xẻ mối quan tâm trong vùng như vấn đề khủng bố, vấn đề Irac, vấn đề bán đảo Triều Tiên, vấn đề cúm gia cầm và các vấn đề phát triển kinh tế xă hội (socio-economic development ) như là sự nghèo khó và khoảng cách phát triển (development gap).  Hội nghị quyết tâm củng cố chống khủng bố tại miền Đông Á và quyết tâm hậu thuẫn chống khủng bố trên b́nh diện quốc tế.

 

Điều khoản 4: Chúng ta xác định quyết tâm thực hiện giải pháp ḥa b́nh cho vấn đề nguyên tử (nuclear issue) trong bán đảo Triều Tiên và khuyến khích tất cả các bên t́m kiếm giải pháp chung cuộc mà các bên đều có thể chấp nhận được.  Để thực hiện nguyện vọng này, hội nghị 6 bên sẽ được tái nhóm càng sớm càng tốt.

 

Điều khoản 5: Chúng ta hoan nghênh nước Đại Hàn và liên bang Nga tham gia thỏa hiệp hữu nghị và hợp tác (the Treaty of Amity and Cooperation) trong vùng Đông Nam Á và khuyến khích các nước khác cũng tham gia thỏa hiệp.

 

Điều khoản 6: Để đối phó với giá dầu cao, chúng ta hậu thuẫn sự hợp tác năng lượng, đặc biệt dùng các năng lượng thay thế dầu hỏa như thủy điện, nhiên liệu gốc sinh vật (bio-fuels) (rượu chế từ ngô, sắn hoặc cỏ…). Chúng ta hoan nghênh hội nghị các Bộ trưởng năng lượng thuộc khối ASEAN+3 họp tại Phi Luật Tân tháng 6 năm 2004.

 

Điều khoản 7: Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ của nhóm ASEAN+3 trong việc thi hành các biện pháp ngắn hạn và dài hạn của nhóm nghiên cứu Đông Á (the East Asia Study Group: EASG) trong việc phát triển sự hợp tác Đông Á.  Chúng ta ghi nhận sự phát triển của khối ASEAN+3 trong việc cộng tác tài chánh và kinh tế trong khu vực.  Chúng ta hoan nghênh việc thiết lập ủy ban ASEAN +3 để củng cố sự phát triển toàn khối. 

 

Điều khoản 8: Chúng ta thừa nhận sự cần thiết thị trường ngân khố phiếu Á Châu (the Asian Bond Market), và chuẩn bị cơ chế chống bệnh tật.  Thí dụ như thiết lập cứu trị chống bệnh truyền nhiễm.

 

Điều khoản 9: Chúng ta trao đổi quan điểm thiết lập khối tự do thương mại Đông Á và hoan nghênh quyết định của hội nghị Bộ trưởng Kinh tế của khối ASEAN+3.

 

Điều khoàn 10: Các vị nguyên thủ của khối ASEAN+3 hậu thuẫn cho đề nghị bốn nhóm họp khối ASEAN+3 tại Kyoto, Nhật Bổn tháng 5 năm 2005 để thảo luận về quan điểm của khội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

 

Điều khoản 11: Chúng ta đồng ư thiết lập Cộng đồng Đông Á là mục tiêu dài hạn.  Chúng ta khẳng định vai tṛ của khối là động cơ chính cho việc thiết lập Cộng đồng Đông Á.

 

Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn quyết tâm hậu thuẫn vai tṛ của khối ASEAN như là đầu tàu trong việc hợp tác Đông Á.  Để kỷ niệm lần thứ 10 của khối Đông Á +3, trong năm 2008, chúng ta đồng ư sẽ ra tuyên ngôn thứ 2 của khối ASEAN về việc củng cố sự hợp tác hiện hữu và tương lai. 

 

Điều khoản 12: Các vị nguyên thủ Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn hoan nghênh và chấp nhận chương tŕnh hành động Vientiane và hậu thuẫn cho khối ASEAN trong việc chưa thực hiện chương tŕnh hành động này.

 

Các nước Nhật Bổn và Đại Hàn đồng ư giúp đỡ các nước ASEAN thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN cũng như với Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn.

 

Điều khoản 13: Các nhà lănh đạo Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn tuyên bố hậu thuẫn cho Tuyên ngôn Vientiane trong việc tăng cường hợp tác kinh tế và kết hợp của các nước Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam và việc thiết lập tam giác phát triển (Cam Bốt, Lào và Việt Nam).

 

Điều khoản 14: Các vị lănh đạo hoan nghênh các nước Nhật Bổn, Trung Quốc và Đại Hàn trong việc trợ giúp, trong việc phát triển của đề án, trong việc phát triển ASEAN.

 

 

(Xem tiếp kỳ 30)

 

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
3
/6/2007