Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 20:

Chính trị và An ninh (Politic and Security):

Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)
 

Kinh Tế Kết Hợp (Economic Integration):


Tổ Chức Hợp tác ASEAN - Thượng Hải
(ASEAN - Shanghai Cooperation Organization (SCO)

(26) Chúng ta hoan nghênh sự hợp tác giữa khối ASEAN và Thượng Hải v́ đó là nước hàng xóm của ASEAN. ASEAN hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc trong việc đề cao ḥa b́nh ổn định và thịnh vượng trong vùng.

Các Vấn đề Địa phương và Quốc tế
(Regional and International Issues)

(27) Chúng ta đồng ư tiếp tục bảo vệ an ninh, ḥa b́nh và ổn định trong vùng. Chúng ta tiếp tục sẵn sàng đối phó với các thử thách của nạn khủng bố và tội phạm xuyên biên giới (trans-national crimes), đồng thời tập trung chống cúm gia cầm và các bệnh tật, sự thoái hóa môi sinh (environmental degradation), tai nạn thiên nhiên như sóng thần, băo tố và nạn giá dầu gia tăng ảnh hưởng tai hại cho công cuộc toàn cầu hóa.

(28) Chúng ta tái khẳng định việc thiết lập vùng phi nguyên tử (the de-nuclearization) trong bán đảo Triều Tiên là một ưu tiên quốc tế. Chúng ta yêu cầu buộc Bắc Triều Tiên không được thử các vụ nổ nguyên tử nữa và hăy bước cụ thể trong việc tuân theo thỏa hiệp cấm phổ biến vũ khi nguyên tử.

(29) Chúng ta hoàn toàn yểm trợ cho các thương thuyết 6 bên để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Chúng ta đồng ư bắt Triều Tiên phải bỏ kế hoạch vũ khi nguyên tử và có thể kiểm chứng được (verifiable manner).

(30) Chúng ta luôn luôn quan tâm đến việc ổn định Irac và Trung Đông. Chúng ta kêu gọi các bên phải ḥa giải với nhau tại Irac và cũng kêu gọi Do Thái và Palestine thiết lập ḥa b́nh ổn dịnh theo đúng quyết định của Liên Hiệp Quốc.

(31) Chúng ta khẳng định hậu thuẫn Liên Hiệp Quốc trong việc tăng cường tiếng nói và vai tṛ của các nước đang phát triển (developing countries) trong các công tác của Liên Hiệp Quốc. Chúng ta hoan nghênh thông điệp cho khối ASEAN của tân Tổng Thư kư Ban Ki-moon (người Đại Hàn) và cũng chúc Tân Tổng Thư kư Liên Quốc thành công trong chức vụ mới.

(32) Chúng ta yểm trợ cho Tổng Giám đốc WTO trong việc thương thảo về tự do thương mại.

(33) Chúng ta hoan nghênh Việt Nam gia nhập WTO là nước thứ 150.

(34) Chúng ta yểm trợ cho tổ chức ASEAN trong việc kiến tạo căn cước vùng (regional identity).

(35) Chúng ta hoan nghênh báo cáo của Hội đồng Cố vấn ASEAN trong việc tiếp tục đề cao kinh doanh tư nhân. Chúng ta nhấn mạnh sự cần thiết cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các khu vực tư nhân, các tổ chức dân sự trong việc phát triển kinh tế.

(36) Chúng ta cùng với Chủ tịch hài ḷng với các sáng kiến, các Quốc hội khối ASEAN lần thứ 27 là tạo nên một khối ASEAN hữu hiệu.

(37) Chúng ta cũng quyết tâm hợp tác giữa khối ASEAN và các xă hội dân sự trong vùng.

Vùng Tự do Thương mại ASEAN
(AFTA – The ASEAN Free Trade Area)

Các nước hội viên ASEAN đă đạt được một tiến bộ bằng cách hạ quan thuế biểu trong toàn vùng. Hơn 99% của các sản phẩm thuộc 6 nước đầu tiên: Brunei, Nam Dương, Mă Lai Á, Phi Luật Tân, Singapore và Thái Lan. Thuế nhập khẩu chỉ từ 0 đến 5% mà thôi.

Đặc biệt các nước mới gia nhập ASEAN gồm Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam, Việt Nam sẽ đánh thuế không quá 5% năm 2006, Lào và Miến Điện năm 2008 và Cam Bốt năm 2010. Thuế biểu này gọi tên là Ưu tiên Thuế biểu chung (the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) của tổ chức tự do thương mại (THE ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA).

 

(Xem tiếp kỳ 21)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
4
/2/2007