Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 19:

Chính trị và An ninh (Politic and Security):

Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)
 

Kinh Tế Kết Hợp (Economic Integration):


Cộng đồng Xă hội Văn hóa ASEAN
(
ASEAN Socio-Cultural  Community)

(9) Chúng ta đồng ư tăng cường việc xóa nạn nghèo đói (eradicating poverty and hunger in ASEAN) trong cộng đồng ASEAN bằng cách tăng cường phát triển nông nghiệp và phát triển vùng nông thôn.

(10) Chúng ta đồng ư hậu thuẫn trung tâm ASEAN sinh vật đa dạng (the ASEAN Center for Biodiversity) bằng cách đề cao bảo vệ sinh vật đa dạng trong vùng kể cả sinh vật trong biển (cá voi)

(11) Chúng ta thảo luận sự chuyên chở các chất độc hại vượt biên giới (the transboundary haze pollution). Chúng ta đồng ư cộng tác với nhau lập một chiến thuật và chương tŕnh hành động để đương đầu với sự chuyên chở chất độc hại qua biên giới.

(12) Chúng ta hoan nghênh sự cố gắng của các nước hội viên trong việc kết hợp khối kinh tế ASEAN.

Cộng đồng ASEAN vào năm 2015
(An ASEAN Community by 2015)

(13) Trước kia định tới năm 2020, nay đổi là 2015 tức là sớm 5 năm sẽ hoàn tất cộng đồng kinh tế ASEAN.

Cộng đồng An ninh ASEAN

(14) Chúng ta hoan nghênh sự tiến bộ trong việc thiết lập Cộng đồng An ninh ASEAN (ASEAN Security Community - ASC) gồm có việc triệu tập lần đầu tiên hội nghị toàn thể ASEAN cho các Bộ trưởng Quốc pḥng cũng như là công tác diễn đàn vùng ASEAN và diễn đàn vùng ASEAN Trung Quốc trong việc ra Tuyên ngôn về vấn đề biển Nam Trung Quốc.

(15) Chúng ta kư kết Qui ước ASEAN chống khủng bố (the ASEAN Convention on Counter Terrorism) để tăng cường khả năng đương đầu với khủng bố và hợp tác chặt chẽ của nhân viên tư pháp trong công tác chống khủng bố.

Cộng đồng Kinh tế ASEAN
(
ASEAN Economic Community)

(16) Chúng ta đồng ư thiết lập nhanh chóng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015 và biến đổi khối ASEAN thành vùng tự do trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, công nhân có tay nghề (skilled labour) và tự do di chuyển vốn.

(17) Chúng ta bày tỏ sự quan ngại của giá dầu cao có ảnh hưởng tiêu cực tới phát triển kinh tế và phát triển trong vùng. Để đương đầu với vấn đề này, chúng ta quyết tâm cộng tác về năng lượng bằng cách cộng tác trong hạ tầng cơ sở gồm có mạng điện ASEAN (the ASEAN power grid) và ống dẫn dầu ASEAN. Mục tiêu tối hậu là tạo nên một thị trường năng lượng mở (an open energy market.). Chúng ta yêu cầu các nước ASEAN phải gia tăng sử dụng năng lượng hiệu suất cao (improve energy use efficiency) và dùng đa dạng năng lượng cung cấp bằng cách dùng năng lượng sinh học (cồn) và năng năng lượng mặt trời, gió nhiệt trong ḷng địa cầu. Trong vần đề này chúng ta cần để ư đến an ninh môi trường (bảo đảm đừng có nhà máy nguyên tử nổ như ở bên Nga).

Giảm thiểu Khoảng cách Phát triển
(Narrowing Development Gap)

(18) Chúng ta cứu xét lại chương tŕnh mở đầu kết hợp để giúp đỡ các nước mới gia nhập như Cam Bốt, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Chúng ta yêu cầu các nước đó phát triển hạ tầng cơ sở, đặc biệt đường sá lưu thông để giảm thiểu khoảng cách phát triển.

(19) Chúng ta đồng ư cộng tác hơn nữa về giáo dục giữa các quốc gia để làm giảm thiểu khoảng cách phát triển, để đào tạo giới trẻ thành các nhà lănh đạo vùng và tăng cường khả năng cạnh tranh. Chúng ta thiết lập hệ thống Đai học ASEAN (the ASEAN University Network AUN) để cho dân các nước dễ dàng vào học.

Miến Điện

(20) Chúng ta yêu cầu Miến Điện thiết lập lộ tŕnh dân chủ (Roadmap to Democracy). Chúng ta khuyến khích Miến Điện trong việc ḥa giải quốc gia. Chúng ta yêu cầu Miến Điện thả các tù nhân chính trị và thực hiện lộ tŕnh dân chủ.

Ngoại giao ASEAN
(ASEAN’s External Relations)

(21) Chúng ta luôn luôn hợp tác với các đối tác trong vùng như Trung Quốc, Nhật Bổn, Đài Loan, Ấn Độ v.v....

(22) Chúng ta hoan nghênh sự kư kết thỏa hiệp hữu nghị và cộng tác với nước Pháp và Timore với khối ASEAN.

(23) Chúng ta hoan nghênh sự tiến bộ trong việc thiết lập thỏa hiệp tự do thương mại giữa khối ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.

Thượng đỉnh Đông Á Châu
(East Asia Summit)

(24) Hội Nghị Thượng đỉnh Á châu lần thứ 2 (the Second East Asia Summit - EAS) vào ngày 12 tháng 1 năm 2007. Chúng ta sẽ kư Tuyên bố Đông Á châu, năng lượng an ninh. Đặt ra chính sách chung cho vấn đề năng lượng gồm có sự phát triển và sự sử dụng những năng lượng có thể tái sử dụng rượu cồn, năng lượng mặt trời, nguyên tử, năng lượng gió v.v... Đề cao việc sử dụng năng lượng với hiệu suất cao và tư nhân hóa các công ty năng lượng để bảo đảm an toàn năng lượng.

(25) Chúng ta trao đổi quan điểm về vấn đề cộng tác Đông Á trong tương lai. Chúng ta đồng ư là khối ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn) sẽ là một phương tiện để thiết lập Cộng đồng Đông Á.

 

(Xem tiếp kỳ 20)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
28
/1/2007