Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 18:

Chính trị và An ninh (Politic and Security):

Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)
 

Kinh Tế Kết Hợp (Economic Integration):


15-
Khối Đông Nam Á châu ASEAN quyết tâm tự do hóa nền thương mại dịch vụ, Hội đồng các vị Bộ trưởng đồng ư giảm tất cả các giới hạn xâm nhập thị trường vào năm 2015. Lúc đó tất cả thương mại dịch vụ đều hoàn toàn tự do trong khối.

16- Hội đồng ASEAN nhấn mạnh sự quan trọng của việc hỗ tương thừa nhận các thỏa hiệp là các xúc tác cho việc tự do di chuyển, các chuyên viên trong khối nghĩa là tất cả các kỹ sư hay công nhân chuyên môn được tự do di chuyển trong toàn khối không giới hạn (ta nên nói thêm v́ 10 nước ASEAN không cùng chung ngôn ngữ nên trong việc giao dịch buộc ḷng phải dùng Anh văn).

17-Hội đồng Bộ trưởng thuộc khu vực vận tải quyết tâm tăng cường kết hợp khu vực du lịch với nhau. Khối ASEAN thỏa thuận tự do hoàn toàn hàng không vận tải giữa các nước.

Hệ thống Kỹ nghệ Hợp tác Khối ASEAN

18- Hội đồng Bộ trưởng thừa nhận sự quan trọng của chương tŕnh hợp tác kỹ nghệ.

Liên lạc Ngoại giao của khối ASEAN với bên ngoài

19- Hội đồng Bộ trưởng khối ASEAN ghi nhận sự phát triển của khối ASEAN với các nước bên ngoài về kinh tế trong việc điều đ́nh với các đối tác về thỏa thuận tự do thương mại và kinh tế hữu nghị.

Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO

20- Một bản Tuyên ngôn chung của khối ASEAN về WTO sẽ được tuyên bố.

21- Các vị Bộ trưởng hậu thuẫn cho việc Việt Nam gia nhập WTO trong cuộc họp Hội đồng WTO vào tháng 10 năm 2006.


H
ội nghị Thượng đỉnh lần thứ 12 của các nước ASEAN ngày 10-15 tháng 1 năm 2007 tại Cebu, Phi Luật Tân.
(The 12th ASEAN Summit to be held in Cebu, the Philippines, on 10-15 January 2007)

(1) Chúng tôi là các nhà lănh đạo (Tổng Thống hoặc Thủ tướng của các nước thuộc Hiệp hội của các nước Đông Nam Á châu ASEAN đă Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 12 khối ASEAN vào ngày 13 tháng 1 năm 2007 ở Cebu (Phi Luật Tân).

(2) Chúng tôi đă trao đổi quan điểm vùng về sự phát triển quốc tế tập trung vào việc kết hợp khối ASEAN để có thể phát triển vùng, bảo đảm ổn định, an ninh và thịnh vượng có lợi cho nhân dân các nước thuộc khối ASEAN.

(3) Chúng ta quyết tâm giữ vững trung ương ASEAN và tăng cường sự hợp tác với các thách thức và cơ hội trong vùng. Chúng ta quyết tâm kết hợp với khối ASEAN thành một cộng đồng có thể chung nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, phục vụ cho quyền lợi chung.

Tuyên bố Cebu về Thiết kế Hiến chương ASEAN.
(Cebu Declaration on the Blueprint of the ASEAN Charter)

(4) Chúng ta thừa nhận là Khối ASEAN phải quản trị các việc hội nhập vùng, kinh tế toàn cầu, phát triển kinh tế và các kỹ thuật mới. Muốn đạt mục tiêu này, khối ASEAN phải đoàn kết và có những chính sách phục vụ cho việc kinh tế vùng. Để thực hiện mục tiêu, chúng ta kư kết tuyên ngôn ASEAN về kế hoạch bảo trợ nhóm nhân viên xuất sắc (the Eminent Persons Group - EPG).

Cộng đồng Xă hội Văn hóa ASEAN
(ASEAN Socio-Cultural  Community)

(5) Chúng ta thừa nhận sự tiến bộ của khối ASEAN trong việc tạo ra một môi trường ưu tiên phục vụ cho đời sống của nhân dân các nước.

(6) Chúng ta thỏa thuận tăng cường bảo vệ và đề cao quyền lợi của phụ nữ và nhi đồng (the welfare of women and children) trong các nước thuộc khối ASEAN.

(7) Chúng ta thừa nhận sự đóng góp của các công nhân di dân (migrant workers) trong việc phát triển đem lại thịnh vượng trong vùng ASEAN. Do đó chúng ta ra tuyên bố bảo vệ và đề cao quyền lợi của công nhân di trú trong khối ASEAN. Chúng ta ra tuyên bố quyết tâm bảo vệ các công nhân di trú và đề cao quyền lợi của các công nhân di trú cốt để phục vụ cộng đồng Á châu dân chủ (democratic ASEAN Community).

(8) Chúng ta cũng quyết tâm ngăn cản sự bành trướng của HIV và bệnh AIDS. Chúng ta đồng ư tăng cường chính sách bảo vệ các bệnh nhân sống với HIV và AIDS. Chúng ta đồng ư bỏ các rào cản (to remove obstacles) trong việc nhập khẩu các thuốc chống và pḥng vệ HIV và AIDS.


(Xem tiếp kỳ 19)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
21
/1/2007