Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ  1  |  Kỳ  2  Kỳ  3

     Kỳ  4  Kỳ  5  |  Kỳ  6

     Kỳ  7  |  Kỳ  8  Kỳ  9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 16:

Chính trị và An ninh (Politic and Security):

Tổng quan (Overview)

(tiếp theo)
 

Gương Sáng Vùng (Enlightened Regionalism)

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á ASEAN được thừa nhận bởi Cộng đồng quốc tế là một gương sáng cấp vùng. Ta thử t́m xem những thành quả mà Hiệp hội này mang lại.

Ta ghi chú rằng Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á đă tồn tại được trên 3 thập niên. Ngay khi thành lập nhiều quan sát viên chính trị đă tiên đoán rằng Hiệp hội này chẳng tồn tại được bao lâu v́ có nhiều biến cố. Và v́ có nhiều sự phân hóa giữa các quan điểm khác nhau của các nước sáng lập do hệ thống chính trị và kinh tế khác biệt, khối ASEAN khi thành lập rất ít người lạc quan là đạt được mục tiêu hợp tác vùng.

Sau 3 thập niên, t́nh trạng đă hoàn toàn thay đổi. Mặc dầu có những khó khăn về kinh tế nhưng ngày nay khối này là một khối thịnh vượng trong các nước đang mở mang. Khối ASEAN đă chứng tỏ rằng các lời b́nh luận lúc đầu đă sai lầm. Ngày nay, toàn thể thế giới đă thừa nhận rằng khối này rất đoàn kết và thành công trong việc hợp tác vùng. Người ta thấy rằng ngoài khối ASEAN, những phần khác th́ chính trị không ổn định (thí dụ như Bắc Triều Tiên luôn luôn gây rối bắng cách chế tạo vơ khí nguyên tử dọa dẫm đánh chiếm Đại Hàn, c̣n Trung Quốc luôn luôn tăng cường quân sự lăm le chiếm lại Đài Loan). Cũng nhờ sự đoàn kết của khối ASEAN cho nên Trung Quốc không dám ngang nhiên chiếm toàn thể các đảo Trương Sa.

Như vậy khối ASEAN chẳng những chống lại các thiên tai vùng nhưng đă chứng tỏ có một tiếng nói cho việc ḥa b́nh, công lư và dự phần vào việc bảo vệ ḥa b́nh Á châu và Thái B́nh dương. Ngày nay, ASEAN là một tổ chức vùng mà những cường quốc trên thế giới có thể bàn luận về các vấn đề an ninh, chính trị cũng như quân sự.

Sự ḥa b́nh, an ninh, ổn định đă giúp cho các nước Đông Nam Á cũng như vùng Á châu và Thái B́nh dương được phát triển tốt đẹp. Chính nhờ sự phát triển kinh tế nhanh chóng đă mang lại sự tiến bộ trong xă hội và sự phát triển con người. Khối ASEAN đă đạt được thành công v́ rằng các nước hội viên quyết tâm hợp tác với nhau. Sự hợp tác này đem lại ḥa b́nh và thịnh vượng cho vùng. Sự thành công của khối ASEAN là do sự đồng thuận của các nước hội viên.

Khối ASEAN nhận thấy rằng trong thời gian kinh tế , xă hội phát triển nhanh chóng, nếu không có sự hợp tác tốt đẹp sẽ gây ra các cuộc tranh chấp. Đồng thời trong thời gian có sự toàn cầu hóa kinh tế có thể gây ra những thử thách về bảo đảm trật tự xă hội.

Với sự phát triển kinh tế nhanh chóng khối ASEAN cũng phải đương đầu với việc bảo vệ tài nguyên cũng như việc bảo vệ môi sinh (thí dụ sự phát triển kỹ nghệ nhanh chóng tại Trung Quốc làm nhiều con sông bị ô nhiễm v́ các chất thải do các nhà máy hóa chất sản xuất ra). Trong việc phát triển kinh tế cần sự chuyển vận nhanh chóng công nhân, dụng cụ, vốn; do đó cần sự quản trị khôn ngoan các nhân lực, vật lực, tài lực trong Cộng đồng các nước Đông Nam Á (thí dụ như hăng Intel mở Chip tại khu Sài G̣n đồng thời Nhật Bổn mở chế tạo Chip tại khu Hà Nội, như vậy nếu không đủ các chuyên viên Việt Nam th́ phải thu thập các chuyên viên của các nước như Phi Luật Tân, Singapore, Thái Lan v.v.. sang làm việc.

Các nước thuộc Á Châu và Thái B́nh dương ca tụng sự tiến bộ của các nước ASEAN và nhận thấy rằng chiến tranh làm cho kinh tế xấu đi.

Ngày nay khối ASEAN gồm 10 nước Đông Nam Á đă tạo được một sức mạnh tổng hợp và tăng cường sự hợp tác đẩy mạnh sự phát triển về kinh tế cho toàn vùng.
 

Triển Vọng (Outlook)

Khối ASEAN đă học được bài học là sự đoàn kết đem lại sức mạnh cho toàn vùng.

Khối ASEAN đă đoàn kết với nhau chẳng những v́ các quyền lợi chung nhưng c̣n chung nhau các giá trị, căn cước và nguyện vọng của toàn thể nhân dân các nước.

Khối ASEAN nh́n về tương lai với sự tin tưởng. Khối này sẽ giúp đỡ các nước phát triển trong việc toàn cầu hóa.

Các lănh đạo khối ASEAN tái khẳng định rằng sự hợp tác ḥa b́nh phục vụ tiến bộ của các nước thuộc khối này chính là mục tiêu cơ bản. Khối ASEAN sẽ mau chóng đến sự kết hợp kinh tế và phát triển đồng đều.


(Xem tiếp kỳ 17)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
7/1/2007