Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ 1   |  Kỳ 2   Kỳ 3

     Kỳ 4   Kỳ 5   |  Kỳ 6

     Kỳ  7  |  Kỳ 8   Kỳ 9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92 | Kỳ 93

     Kỳ 94       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 11:
 

Thông báo của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 11 của khối ASEAN:

Một tầm nh́n , một Căn cước, một Cộng đồng

(one vision, one identity, one community)
Kuala Lumpur 12-12-2005:

(tiếp theo)

13) Chúng ta ghi nhận rằng sự lên giá của dầu hỏa sẽ phương hại đến sự phát triển nền kinh tế của các nước ASEAN. Chúng ta đồng ư công tác trong khối ASEAN về năng lượng để đề cao việc dùng các dụng cụ chạy điện hiệu suất cao, phát triển t́m kiếm thêm các mỏ dầu và những nguồn năng lượng thay thế cho dầu (thí dụ rượu, Alcohol) để phục vụ cho nền kinh tế phát triển.

14) Chúng ta hoan nghênh các Bộ trưởng tài chánh ASEAN tháng 9 năm 2005 khuyến khích sự đầu tư trực tiếp vào các nước ASEAN.

15) Chúng ta quyết tâm quét sạch nạn nghèo đói của các nước ASEAN. Chúng ta hậu thuẫn cho việc phát triển canh nông và phát triển các vùng nông thôn để bảo đảm an toàn lương thực và đồng thời giảm nạn nghèo đói. Chúng ta công nhận rằng gia tăng đầu tư vào lănh vực canh nông sẽ tạo nhiều công ăn việc làm đồng thời bảo đảm sự tăng trưởng kinh tế. Chúng ta tuyên bố hợp tác phát triển canh nông bằng các tổ chức quốc tế gồm có Liên hiệp quốc thí dụ như cơ quan thực phẩm và canh nông, và cơ quan kinh tế và xă hội phục vụ Á châu và Thái b́nh dương.

16) Cộng đồng xă hội văn hóa ASEAN ( ASEAN Socio-Cultural Community) . Chúng ta hài ḷng với sự tiến bộ của cộng đồng xă hội văn hóa ASEAN trong việc trợ giúp khẩn cấp trong các thiên tai như động đất, lụt lội, ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh tật như là HIV và AIDS, bệnh cúm gia cầm, công tác pḥng chống tội phạm xuyên quốc gia, các công tác phục vụ phụ nữ và phát triển nhi đồng và công tác xóa bỏ nạn nghèo đói. Chúng ta đồng ư tăng cường cộng tác để thực hiện mục tiêu xă hội văn hóa cộng đồng ASEAN vào năm 2020.

17) Chúng ta hoan nghênh sự kiểm soát và thanh toán nạn cúm gia cầm trong vùng. Chúng ta tái khẳng định sự hậu thuẫn của các nước chúng ta trong việc chống bệnh cúm gia cầm bằng cách thiết lập quỹ ASEAN bảo vệ sức khỏe của các súc vật. Chúng ta cố gắng thiết lập một hệ thống đề pḥng về cách chống cúm gia cầm để bảo đảm tiêu diệt nạn cúm gia cầm.

18) Chúng ta đồng ư phải cộng tác chặt chẽ để chống nạn cúm gia cầm. Chúng ta ghi nhận Mă Lai Á đang muốn có ư định thành lập một trung tâm nghiên cứu về bệnh cúm gia cầm. Ngoài ra, c̣n có trung tâm bảo vệ sức khỏe vủng thuộc tổ chức sức khỏe thế giới WHO. Hai Trung tâm này sẽ cộng tác với nhau t́m cách chống và pḥng nạn cúm gia cầm.

19) Chúng ta ghi nhận sự tiến bộ trong việc ngăn chận và điều trị bệnh HIV và AIDS.

20) Chúng ta nhớ lại với sự đau buồn của thảm cảnh gây ra bởi nạn sóng thần ngày 26 tháng 12 năm 2004 và mong muốn ngăn cản sự thiệt hại gây ra bởi nạn sóng thần trong tương lai. Muốn vậy chúng ta cần thành lập hệ thống báo động trong vùng.

21) Chúng ta hoan nghênh thỏa thuận ASEAN về việc ngăn chống các thiên tai và hoạt động khẩn cấp bằng cách điều động quân đội và dân chúng để đáp ứng nhanh chóng với các thiên tai trong sự hợp tác của tất cả các nước ASEAN cũng như cộng đồng quốc tế.

22) Chúng ta rất quan tâm đến ảnh hưởng của sự cháy rừng làm ô nhiễm không khí trên vùng. Chúng ta thống nhất hợp tác liên quốc gia trong việc chống ô nhiễm gây ra bởi nạn cháy rừng. Chúng ta rất hài ḷng trong quá khứ mà các nước ASEAN đă cùng nhau động viên nhân lực, phi cơ, và các dụng cụ để dập tắt các đám cháy rừng, giúp đỡ các nước khác.

23) Chúng ta ghi nhận những cố gắng trong việc bảo vệ các sinh vật gồm có sinh vật và cây cối trong vùng Borneo thou65c Mă Lai Á, Brunei, Nam Dương.

24) Chúng ta hoan nghênh quyết định của các Bộ trưởng giáo dục khối ASEAN là triệu tập hội đồng Bộ trưởng giáo dục của các nước ASEAN theo căn bản định kỳ. Sự kiện quan trọng này để nhấn mạnh vai tṛ giáo dục của các nước ASEAN trong việc phát triển văn hóa, giáo dục và kinh tế. Chúng ta đồng ư các cuộc hội nghị này sẽ tập trung vào sự phát triển, sự cộng tác giáo dục giữa các thành viên của khối ASEAN trong việc xây dựng cộng đồng xă hội kinh tế ASEAN và thi hành chương tŕnh hành động cộng đồng kinh tế xă hội ASEAN.

25) Chúng ta đồng ư thiết lập các Đại học ASEAN, đoàn ḥa b́nh ASEAN, và các giải khoa học Olympic ASEAN để thúc đầy các thanh niên trong vùng trong công tác giáo dục. Chúng ta yêu cầu các Bộ trương trong các nước ASEAN thiết lập các kỳ nghỉ hè giống nhau để cho các sinh viên có thể sinh hoạt chung liên quốc gia.

26) Chúng ta trao đổi các quan điểm bằng các sử dụng thông tin và phát triển hệ thống điện tử trong hệ thống ASEAN thí dụ như Website chung ASEAN để trao đổi thông tin kỹ thuật.

Bắc cầu khoảng cách phát triển (Bridging the Development Gap).

27) Bắc cầu khoảng cách phát triển nghĩa là làm giảm khoảng cách phát triển giữa các nước để cho khoảng cách giữa các nước không quá xa nhau có nghĩa là giúp các nước kém phát triển đuổi kịp các nước phát triển. Muốn vậy, trong quá khứ ta đă tập trung vào sự phát triển nhân lực như giáo dục kỹ thuật, phát triển hạ tầng cơ sở như phương tiện giao thông (xây cất đường xá, cầu cống), năng lượng (xây dựng nhà máy phát điện), sự kết hợp kinh tế miền và sự kết hợp kỹ thuật thông tin.

28) Chúng ta xét lại chương tŕnh khởi đầu kết hợp ASEAN IAI (Initiative For ASEAN Integration). Chúng ta thừa nhận rằng cần phải phát triển phạm vi của chương tŕnh IAI để đáp ứng sự khẩn trương của các nước kém phát triển và ta cần huy động tài nguyên để hỗ trợ cho chương tŕnh khỏi đầu kết hợp ASEAN.

(Xem tiếp kỳ 12)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
26
/11/2006