Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ 1   |  Kỳ 2   Kỳ 3

     Kỳ 4   Kỳ 5   |  Kỳ 6

     Kỳ  7  |  Kỳ 8   Kỳ 9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 7:
 

Thống kê ASEAN

Thu nhập của mỗi cá nhân trong vùng theo đô-la Mỹ (USD) mỗi năm:
 

 

1996

1997

1998

Brunei 17096 đô-la Mỹ 16227 đô-la Mỹ 11961 đô-la
Cam Bốt 317 đô-la Mỹ 320 đô-la Mỹ 265 đô-la Mỹ
Nam Dương      
Lào 396 đô-la Mỹ 360 đô-la Mỹ 258 đô-la Mỹ
Mă Lai Á 4814 đô-la Mỹ 4704 đô-la Mỹ 3270 đô-la Mỹ
Miến Điện 109 đô-la Mỹ 100 đô-la Mỹ 144 đô-la Mỹ
Phi Luật Tân 1184 đô-la Mỹ 1156 đô-la Mỹ 896 đô-la Mỹ
Singapore 25107 đô-la Mỹ 25144 đô-la Mỹ 20929 đô-la Mỹ
Thái Lan 3035 đô-la Mỹ 2571 đô-la Mỹ 1845 đô-la Mỹ
Việt Nam 337 đô-la Mỹ 361 đô-la Mỹ 361 đô-la Mỹ

 

  1999 2000 2001
Brunei 12670 đô-la 12751 đô-la 12121 đô-la Mỹ
Cam Bốt 280 đô-la Mỹ 282 đô-la Mỹ 295 đô-la Mỹ
Nam Dương   802 đô-la Mỹ 789 đô-la Mỹ
Lào 285 đô-la Mỹ 332 đô-la Mỹ 326 đô-la Mỹ
Mă Lai Á 3941 đô-la Mỹ 3881 đô-la Mỹ 3690 đô-la Mỹ
Miến Điện 189 đô-la Mỹ 210 đô-la Mỹ 162 đô-la Mỹ
Phi Luật Tân 1117 đô-la Mỹ 980 đô-la Mỹ 923 đô-la Mỹ
Singapore 20900 đô-la Mỹ 23031 đô-la Mỹ 20785 đô-la Mỹ
Thái Lan 1985 đô-la Mỹ 1970 đô-la Mỹ 1837 đô-la Mỹ
Việt Nam 374 đô-la Mỹ 403 đô-la Mỹ 415 đô-la Mỹ

 

 

2002

2003

2004

Brunei 12068 đô-la Mỹ 12973 đô-la Mỹ 13878 đô-la Mỹ
Cam Bốt 308 đô-la Mỹ 325 đô-la Mỹ 358 đô-la Mỹ
Nam Dương 968 đô-la Mỹ 1139 đô-la Mỹ 1194 đô-la Mỹ
Lào 329 đô-la Mỹ 364 đô-la Mỹ 423 đô-la Mỹ
Mă Lai Á 3899 đô-la Mỹ 4153 đô-la Mỹ 4625 đô-la Mỹ
Miến Điện 174 đô-la Mỹ 179 đô-la Mỹ 166 đô-la Mỹ
Phi Luật Tân 965 đô-la Mỹ 936 đô-la Mỹ 1042 đô-la Mỹ
Singapore 21214 đô-la Mỹ 22075 đô-la Mỹ 25206 đô-la Mỹ
Thái Lan 1898 đô-la Mỹ 2239 đô-la Mỹ 2537 đô-la Mỹ
Việt Nam 440 đô-la Mỹ 488 đô-la Mỹ 553 đô-la Mỹ


M
ức thu nhập của mỗi người Việt Nam trong năm:

2005: 640 đô-la Mỹ
2006: 724 đô-la Mỹ

Nhận xét chung:

Lợi tức cá nhân hàng năm của Singapore (Tân Gia Ba) là cao nhất khoảng 25000 đô-la Mỹ/mỗi năm/mỗi người v́ dân số Singapore rất ít, độ chừng 4 triệu người có nền công nghệ cao và hoàn chỉnh, nhận được đầu tư của nhiều nước trên thế giới nhất là Mỹ, Nhật, Đài Loan...

Tân Gia Ba (Singapore) trước kia thuộc Mă Lai Á và tách rời Mă Lai, nguyên là thuộc địa của Anh, đại đa số là nguyên gốc Trung Hoa. V́ là thuộc địa của Anh, nên xử dụng Anh ngữ trong việc buôn bán ngoài ra trước kia dưới sự lănh đạo của Lư Quang Diệu thi hành nền luật pháp và kỹ luật cao. Thí dụ những kẻ phạm tội bị đánh bằng roi, trượng, giữ ǵn kỹ luật, học vấn từ Anh, Mỹ người dân cần cù nên lợi tức rất cao. Tuy nhiên ta thấy lợi tức đă bảo ḥa không lên được nữa v́ diện tích nhỏ và dân số giới hạn.

Thái Lan th́ phú quư giật lùi năm 1996 lợi tức đồng niên của mỗi cá nhân là 3035 đô-la Mỹ đến năm 2004 chỉ có 2537 đô-la lư do Thái Lan đă cố gắng phát triển nhiều về canh nông thí dụ như gạo. Thái Lan xuất cảng gạo nhiều nhất thế giới, sản xuất đồ hộp, trái vải, mít, chôm chôm... tràn ngập thị trường Mỹ, tuy nhiên nước này bị nạn quân phiệt đảo chính lên đảo chính xuống 16 lần trong 60 năm. Mỗi lần đảo chính, kinh tế bị đ́nh trệ, ngoại quốc không tin, thí dụ như Mỹ cắt viện trợ, Nhật cắt sản xuất xe hơi tại Thái Lan. Thái Lan c̣n có nhiều cuộc nổi loạn Islam v́ vậy t́nh h́nh kém an ninh, tư bản ngoại quốc muốn bỏ tiền vào lại sợ cảnh nội chiến nên nền kinh tế có vẻ xuống dốc. Ngoài ra, rất ít dầu hỏa được khai thác tại Thái Lan.

Nam Dương (Indonesia) có lợi tức mỗi người gần 802 đô-la mỗi năm trong năm 2000 đến năm 2004 khoảng 1194 đô-la Mỹ mỗi năm tức là đă gia tăng nhiều v́ sản xuất dầu hỏa tuy nhiên nước này cũng có cuộc nổi dậy của loạn quân Hồi giáo đánh phá Bali nơi du lịch làm cho ngoại quốc cũng không muốn đầu tư vào Nam Dương.

Mă Lai Á có mức thu nhập hàng năm của mỗi cá nhân là 4814 đô-la trong năm 1996 tới năm 2004 th́ thu nhập của mỗi cá nhân c̣n 4625 đô-la Mỹ tức là có giảm xuống v́ nước này cũng là nước Hồi giáo có nền kinh tế cũng tŕ trệ không phát triển được.

Phi Luật Tân trong năm 1996 có mức thu nhập 1184 đô-la Mỹ/mỗi người/mỗi năm đến năm 2004 là 1042 đô-la/một người/một năm. Tóm lại thu nhập gần như không thay đổi và có phần xuống dốc.

Việt Nam năm 1996 có mức thu nhập là 337 đô-la Mỹ mỗi người đến năm 2004 tăng 553 đô-la mỗi người, năm 2006 tăng 724 đô-la mỗi người. Xét tổng quát mỗi người mỗi năm gia tăng đều đặn suốt 10 năm qua và tăng gần 215%. Lợi tức hàng năm của dân Việt Nam c̣n rất yếu kém chỉ hơn được 3 nước là Cam Bốt, Lào và Diến Điện mà thôi. Tuy nhiên, Việt Nam có dầu hỏa, than đá, mỏ nhôm, mỏ sắt và các mỏ kim loại khác với tiềm năng kinh tế gia tăng 8.5%, do đó mức sống của người dân có nhiều hy vọng phát triển cao.

Muốn gia tăng, Việt Nam cần phải cải tổ kinh tế để có thể xuất cảng từ những nguyên vật liệu thô như gạo, than, dầu thô, cao su sang những phần thuộc kỹ thuật cao như máy tính, các phần mềm ứng dụng, các Chip điện tử, các điện thoại cầm tay, các sản phẩm mỹ thuật, v.v... nghĩa là các sản phẩm thuộc trí óc.

Nói chung, về trỉnh độ học vấn của dân Việt Nam rất tốt, dân Việt rất thông minh. Trong tập hợp các nước ASEAN, dân Việt Nam không thua kém bất cứ nước nào, các học sinh Việt Nam đoạt giải đứng đầu tất cả các giải Olympic như Toán, Vật lư, Hóa, Khoa học Điện toán.

Hy vọng sau khi vào WTO khoảng năm 2006, Việt Nam bắt được thời cơ đẩy mạnh sản xuất và trong ṿng vài chục năm nữa, mức thu nhập của mỗi người dân Việt Nam sẽ có thể bẳng mức thu nhập tại Thái Lan, và chỉ cần khoảng 5 năm th́ có nhiều hy vọng thu nhập của mỗi người dân vượt Phi Luật Tân; c̣n muốn vượt Singapore th́ rất khó phải kể hàng ½ thế kỷ nữa.


Ta thử tính đến năm nào th́ lợi tức đồng niên của dân Việt Nam bằng

Phi Luật Tân năm 2004 : 1042 đô-la Mỹ

724(1+0.083) n = 1042

Lấy Logarithm hai vế, ta có:

n(log(1.083)) = log(1042/724) = 0.158

n(0.034628) = 0.158

n » 4.57

chỉ cần khoảng 4 năm 7 tháng là bằng Phi Luật Tân năm 2004

 

Thái Lan năm 2004: 2537 đô-la Mỹ

724(1.083) n = 2537

n(0.034628) = log(2537/724) = 0.5445819

n » 15.72

chỉ cần khoảng 15 năm 9 tháng là bằng Thái Lan năm 2004

 

Mă Lai Á năm 2004 : 4625 đô-la Mỹ

724(1.083) n = 4625

n(0.034628) = log(4625/724) = 0.80537317

n » 23.26

chỉ cần 23 năm 4 tháng là bằng Mă Lai Á năm 2004

 

Singapore năm 2004 : 25206 đô-la Mỹ

724(1.083)n = 25206

n(0.034628) = log(25206/724) = 1.541765366

n » 44.52

chỉ cần 44 năm 6 tháng là bằng Singapore năm 2004

 

Kết luận:

Với giả thuyết Việt Nam tăng trưởng 8.3% và các nước khác tăng trưởng 0% th́ lợi tức mỗi năm của dân Việt Nam sẽ bằng

Phi Luật Tân năm 2011

Thái Lan năm 2022

Mă Lai Á năm 2030

Singapore năm 2051

Tuy nhiên nếu các nước này có độ tăng trưởng + th́ c̣n lâu hơn nữa


(Xem tiếp kỳ 8)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

http://www.aapg.org/explorer/2005/02feb/
vietnam_prospects.cfm

http://www.ambhanoi.um.dk/en/menu/CommercialServices/
MarketOpportunities/Sector+Analysis/Oil+and+gas/

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
29
/10/2006