Nguyễn Văn Thành
 

 

  Hiệp Hội Các Quốc Gia
     Đông Nam Á -
ASEAN:
 

     Kỳ 1   |  Kỳ 2   Kỳ 3

     Kỳ 4   Kỳ 5   |  Kỳ 6

     Kỳ  7  |  Kỳ 8   Kỳ 9  

     Kỳ 10 |  Kỳ 11 Kỳ 12

     Kỳ 13Kỳ 14 |  Kỳ 15

     Kỳ 16 Kỳ 17 Kỳ 18

     Kỳ 19  Kỳ 20 |  Kỳ 21

     Kỳ 22 Kỳ 23 |  Kỳ 24

     Kỳ 25 Kỳ 26 |  Kỳ 27 

     Kỳ 28 Kỳ 29 |  Kỳ 30

     Kỳ 31  Kỳ 32 Kỳ 33 

     Kỳ 34 Kỳ 35 Kỳ 36 

     Kỳ 37  Kỳ 38 Kỳ 39

     Kỳ 40 |  Kỳ 41 |  Kỳ 42

     Kỳ 43 |  Kỳ 44 |  Kỳ 45

     Kỳ 46 |  Kỳ 47 |  Kỳ 48

     Kỳ 49 Kỳ 50 |  Kỳ 51

     Kỳ 52  Kỳ 53 Kỳ 54

     Kỳ 55  Kỳ 56  Kỳ 57

     Kỳ 58  Kỳ 59 |  Kỳ 60

     Kỳ 61 |  Kỳ 62 |  Kỳ 63

     Kỳ 64  Kỳ 65 Kỳ 66

     Kỳ 67 |  Kỳ 68  Kỳ 69

     Kỳ 70 |  Kỳ 71 | Kỳ 72 

     Kỳ 73 |  Kỳ 74 | Kỳ 75

     Kỳ 76 |  Kỳ 77 | Kỳ 78

     Kỳ 79 Kỳ 80 Kỳ 81

     Kỳ 82 |  Kỳ 83 Kỳ 84 

     Kỳ 85 |  Kỳ 86 | Kỳ 87 

     Kỳ 88 |  Kỳ 89 | Kỳ 90 

     Kỳ 91 | Kỳ 92  | Kỳ 93

     Kỳ 94 | Kỳ 95 | Kỳ 96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
                                         
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com

 

 Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á:
(
Association of SouthEast Asian Nations - ASEAN)
Nguyễn Văn Thành

  

Kỳ 4:


Tầm Nh́n 2020 (ASEAN Vision 2020)

Chúng tôi những nhà lănh đạo của các chánh phủ trong Hiệp hội của các nước Đông Nam Á họp tại Kuala Lumpur, Mă Lai Á quyết tâm thi hành các thỏa hiệp đă được kư kết trong tuyên bố Bangkok từ lúc khởi đầu ngày mùng 8 tháng 8 năm 1967, đặc biệt là đề cao sự hợp tác vùng của khối kinh tế Đông Nam Á trong tinh thần b́nh đẳng, cộng tác để phục vụ ḥa b́nh, tiến bộ và thịnh vượng trong vùng.

Chúng ta hiệp hội Đông Nam Á ASEAN đă tạo ra một cộng đồng các nước Đông Nam Á trong ḥa b́nh với nhau và ḥa b́nh với thế giới, nhanh chóng mang lại thịnh vượng cho nhân dân của các nước và nâng cao đời sống trong các nước thuộc khối ASEAN. Sự đa dạng đă cung cấp sức mạnh cho chúng ta trong việc giúp đỡ lẫn nhau.

Ngày nay với số lượng dân số khoảng 500 triệu người với Tổng sản lượng nội địa khoảng 600 tỷ usd (đô-la Mỹ). Chúng ta đă đạt được nhiều thành tích trong kinh tế thí dụ như sự tăng trưởng cao, sự bền vững và việc giảm sự nghèo khó. Các nước thành viên đă được hưởng sự tự do thương mại đầu tư.

Ngày nay trong thế kỷ 21 chúng ta tập họp cùng nhau và đặt ra triển vọng tới năm 2020. Tầm nh́n của khối ASEAN 2020 là để tới năm 2020, đạt mục tiêu sống trong ḥa b́nh, ổn định và thịnh vượng gắn liền với nhau bởi t́nh hữu nghị và trong một cộng đồng chăm lo cho xă hội.

A-Hợp tác hữu nghị trong phát triển năng động.

Chúng ta biểu diễn một hướng đi mới cho tới năm 2020, gọi tên là ASEAN 2020: Hợp tác hữu nghị trong phát triển năng động sẽ giúp đỡ các nước thành viên kết hợp trong khối ASEAN.

Chúng ta tăng cường sự hợp tác kinh tế với ASEAN thông qua các kế hoạch phát triển phù hợp với nguyện vọng của nhân dân các nước chúng ta với mục đích cùng phát triển và tăng cường nền kinh tế của quốc gia cũng như của vùng.

Để thi hành mục tiêu trên, cộng đồng kinh tế ASEAN nâng cao sự phát triển kinh tế bằng cách tăng cường cố gắng hợp tác, củng cố các thành quả đă đạt được và phát triển sức mạnh của tập thể và tăng cường sự giúp đỡ lẫn nhau.

Chúng ta quyết tâm kết hợp nền kinh tế, thu hẹp khoảng cách (narrowing the gap) giàu nghèo giữa các nước hội viên và bảo đảm rằng sự thương mại đa phương phải cởi mở và công b́nh và đạt được tính cạnh tranh.

Chúng ta sẽ tạo ra một khối kinh tế ASEAN, ổn định thịnh vượng và tính cạnh tranh cao (highly competitive) trong đó hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, tư bản đều được chuyển vận tự do.

Để đạt mục tiêu đó chúng ta thi hành các điểm sau đây:

Duy tŕ nền kinh tế vĩ mô vùng (maintain regional macro-economic) và nền tài chính bền vững (financial stability) bằng cách đề cao (promoting) chính sách tài chính và kinh tế vĩ mô toàn vùng.

Đẩy mạnh nền kinh tế hợp tác và kết hợp bằng cách thi hành chính sách sau đây:

Cho đến năm 2010 th́ nền kinh tế khối ASEAN hoàn toàn tự do và các dịnh vụ cũng tự do, đầu tư tự do nhưng đến năm 2020 th́ tiền đầu tư được di chuyển tự do đồng thời tăng cường nhiệm vụ của khu vực kinh doanh như là đầu tàu của sự phát triển

Hậu thuẫn các hăng kinh doanh nhỏ và vừa trong công tác tối tân hóa có tính cạnh tranh để phục vụ cho sự phát triển kinh tế và nâng cao hiệu suất trong vùng.

Tăng cường và gia tốc sự di chuyển của dịch vụ chuyên môn trong vùng.

Đề cao sự tự do hóa khu vực tài chánh và hợp tác trong tiền tệ, tư bản thị trường (capital market), thuế vụ, bảo hiểm.

Gia tốc (Accelerate) sự phát triển của khoa học và kỹ thuật gồm có kỹ thuật thông tin (Information technology) bằng cách lập một hệ thống kỹ thuật thông tin vùng

(a regional information techology network) và các trung tâm ưu việt (centers of excellence) để có thể dễ dàng t́m kiếm các thông tin về kinh tế và thương mại vùng.

Thiết lập và liên kết trong lănh vực năng lượng và sử dụng điện năng, khí thiên nhiên, nước trong vùng ASEAN trong lưới điện ASEAN, ống ga ASEAN, ống nước ASEAN và đề cao sự hợp tác năng lượng trong việc bảo vệ năng lượng, nâng cao hiệu suất sử dụng (máy mới hiệu suất cao) và khuyến khích sự phát triển các nguồn năng lượng tái sử dụng được. Thí dụ rượu, cồn do bắp (ngô) hoặc các cây thực vật chế tạo nên.

Tăng cường an ninh thực phẩm (không nhiễm trùng, không độc, không có lượng kháng sinh quá giới hạn) và góp phần vào việc cạnh tranh các thực phẩm trên thế giới đặc biệt là sản phẩm canh nông thí dụ như gạo, các sản phẩm từ rừng (gỗ, nấm, dược thảo) củng cố vị trí hàng đầu của khối ASEAN trong việc cung cấp các sản phẩm đó và đề cao sự quản lư rừng thu hoạch các sản phẩm từ rừng nhưng bảo đảm sự tái tạo rừng.


(Xem tiếp kỳ 5)

 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả đă tham khảo những tài liệu sau đây:

  http://www.aseansec.org/

 

 

 

Nguyễn Văn Thành
       
7/10/2006