Thư Gửi Mẹ 

Kể lại Trung Thu
Ngy  Xưa

 

 

  V Thị Yến Nhi, sinh  năm 1974, người Xm  Rượu.
  Cựu học sinh trường Trung Học  Nguyễn Tri Ninh Ha,
  tốt nghiệp năm 1990. 
Hiện sinh sống tại JAPAN (Nhật)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngy Xưa Lục Bnh

Nhớ Nh

Dư m 

Tm Bạn