Anh Hai !!

MẸ Của Con!

Nơi Tôi Sinh Ra

Mưa Tháng Giêng

Mùa Nấm Rơm Quê Tôi

 

 

 


VƠ VĂN CHỌN

Nguời làng:  
Nhỉ Sự - Ninh Thân
 Ninh Ḥa- Khánh Ḥa.

Hiện đang theo hoc tại:
Học viện Phật Giáo

Sài G̣n, Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vào Vụ

Ư Nguyện