Bút hiệu:  THU TRANG

-
Tên thật: Vơ Thị Trang
- Sinh ngày 7/9/1957

Cư ngụ tại Nha Trang
Hiện làm việc tại
Pḥng Văn Nghệ Đài PTTH
Khánh Ḥa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nói Hộ 1 Người Xa Biển

Nhớ

Chiều Trên Đồi Cô Đơn