Khng Đề...

Nhớ Biển

Lục Bt Đm Trăng...

 

  

 

 


Bt hiệu: V TIẾN

Sinh ra v lớn ln bn dng sng Dinh

 Ngy cn nhỏ đ m m nhạc

Lớn ln lại m du lịch v đọc sch

Giờ đy m bạn b v thch lm thơ

***

Hiện sinh sống tại Ninh Ho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma Đng Khng Lạnh

Bản Tnh Ca Ma Xun

Xun Mới