trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Thanh Tm


 

Thanh Tm


       Người Xm Rượu
        Mn phần ngy
  19 thng 12 năm 2005
     tại California, USA


T

 

::: Tnh Qu  

 


Truyện/Ty Bt

 

 

 

 

 

  


 

 

Qu ti ở tận Ninh Ha
Dn lng chn thật hiền ha dễ thương
Hương cau gi nhẹ vương vương
Sng Dinh tiền định cuối đường bn ba
Chiều rơi chung vọng xa xa
G bồi bến lỡ cũng l hư khng
Ngn năm cng một cha ng
Mu tun lệ đổ vun trồng mạch con
Men nồng quay tt ni non
Đi lng bnh trng vng son với mnh
Đời người lắm nỗi nhục vinh
Hồn qu đầy ắp trọn tnh nhớ thương.

 

Thanh Tm