Giới Thiệu Nhiếp Ảnh Gia

Vi Dng....

 

 

 


V ANH KIỆT

Người lng Suối R - Phong Thạnh -
 Ninh Ha- Khnh Ha.
Hơn 20 năm cộng tc với ta bo Los Angeles Times

Tc phẩm đoạt giải nh trong số 152 quốc gia tham dự:
Cuộc thi năm 2012 do National Geographic Traveler tổ chức

Hiện sinh sống tại Hoa Kỳ