Buồn Vui Đời Lnh

Về Thăm Lại Qu Hương

 Đời Qun Ngũ Tại
TT/HL/HQ/Nha Trang

Cảm Nghĩ Về Ninh-hoa.com

 

 Sinh năm 1939, tuổi con Mo, tại thn Xun Ha, x Ninh Phụng, quận Ninh Ha, tỉnh Khnh Ha.
Học sinh trường Tiểu học Ninh Ha, Trung học V Tnh Nha Trang.
Du học Mỹ 2 lần về Sư phạm năm 1969 v 1972.
Gio sư Anh văn tại Trung tm Huấn luyện Hải qun, Trung học Đăng Khoa, Hội Việt Mỹ v Trung học Bồ Đề, Ninh Ha.
Sang Mỹ năm 1975, hiện nghỉ hưu tr
tại bang Florida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Đường Đến Với CPO NHA TRANG

Trở Lại "MIỆT DƯỚI"

Cuộc Du Lịch Cuối Đời