Đời Qun Ngũ Tại
TT/HL/HQ/Nha Trang

Về Thăm Lại Qu Hương

Cảm Nghĩ Về Ninh-hoa.com 

 

 

 

  Đi dng tiểu sử Văn Hng Đốc

Sinh năm 1939, tuổi con Mo, tại thn Xun Ha, x Ninh Phụng, quận Ninh Ha, tỉnh Khnh Ha.

Học sinh trường Tiểu học Ninh Ha, Trung học V tnh Nha Trang.

Du học Mỹ 2 lần về sư phạm năm 1969 v 1972.

Gio sư Anh văn tại Trung tm Huấn luyện Hải qun, Trung học Đăng Khoa, Hội Việt Mỹ v Trung học Bồ Đề, Ninh Ha.

Sang Mỹ năm 1975, định cư tại Nam California cho đến nay. Hưu tr từ năm 2001. V hiện mỗi ngy phải lo chơi quần vợt để giữ thn thể cường trng, đọc sch bo cho tinh thần minh mẫn để đủ sức khỏe tiếp tục vc ng voi trong chức vụ Hội trưởng Hội i hữu Nha Trang Khnh ha miền Nam California, 2004-2008.