Cuộc Du Lịch Cuối Đời

Đời Qun Ngũ Tại
TT/HL/HQ/Nha Trang

 Về Thăm Lại Qu Hương

Cảm Nghĩ Về Ninh-hoa.com

 

 Sinh năm 1939, tuổi con Mo, tại thn Xun Ha, x Ninh Phụng, quận Ninh Ha, tỉnh Khnh Ha.
Học sinh trường Tiểu học Ninh Ha, Trung học V Tnh Nha Trang.
Du học Mỹ 2 lần về Sư phạm năm 1969 v 1972.
Gio sư Anh văn tại Trung tm Huấn luyện Hải qun, Trung học Đăng Khoa, Hội Việt Mỹ v Trung học Bồ Đề, Ninh Ha.
Sang Mỹ năm 1975, hiện nghỉ hưu tr
tại bang Florida.