Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
  Phạm Trị
Hiện sinh sống tại Nha Trang

Trang

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

 

 

 

 

 

 

 


                                         
                                       
 

 

 

 

GLại Bạn Xưa

(Thn mến tặng cc bạn đồng mn Trung Học V Tnh Nha Trang

1958-1965: Lễ, Hiệp, Kỳ, Sơn, Liệu, Cầu, Trưng, Văn, Phổ...VN

Lừa, Rồ, Chương, Kiệt, Tm, Hng...USA)

 

Trải bao thăng trầm mnh lại gặp nhau

Rất đổi thn thương như thời cn đi học

O vỡ niềm vui, qun trn đầu hai thứ tc

K ức hiện về

    Thời gian thắm thot tựa bng cau (1)

 

Xa mi trường xưa

Khắp bốn phương trời chim tung cnh

Thế sự đổi thay

      Bạn b chng ta mỗi người mỗi cảnh

Mặc cảm đời giu ngho hay vinh nhục

      Trong thanh thảnh tm hồn

      Mnh vẫn nhớ mi tuổi trăng trn...

 

(1) Điển tch

 

 


 

Phạm Trị

Nha Trang, h 2007