Trở về trang VT-NTH


www.ninh-hoa.com
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HNH ẢNH HỘI NGỘ - 2007
By Giờ Cn Nhớ Hay Khng ?

Ảnh: Cao Hữu Dũng

 


 

 

Kỳ 1:

 

Con tu trong đm Hội ngộ
 

Anh Đon Thảo v cc cựu nữ sinh trong giờ khai mạc
 

Thầy H.T.Nguyễn Đức Giang, C Hồ Thị Phương Lan v
C Ts.Trương Thị Ha,

Anh Phạm Ngọc Cửu trao Plaque đến cc Thầy C

 

Chị Bch Khu, anh Văn Hng Đốc, anh Phạm Ngọc Cửu, v
chị L Tố Anh (MC)

Chị Bạch Tuyết v Thầy HT Nguyễn Đức Giang

 

Anh Nguyễn Ngọc Du, anh Lệ Ngọc Diệp, TS Trịnh Ton, v Thầy HT Nguyễn Đức Giang

 

Xem tiếp Kỳ 2