Tưởng Niệm: Trương Trấn Thục Cưu ĐT/QLVNCH

Bến Tre

Hoa Ơi! Hoa À!

Tuổi Thơ Tây Thi

Muốn Đổi Đời

Cảm Tác

Cần Thơ

Tắm Tiên So Với Ả Đào

Một Ṭa Thiên Nhiên

Mốc Thời Gian

Hoàng Hôn Viếng Bạn

Tóc Em Đen Huyền

Thời Gian Qua

Tự Trào

 

 

 

 

 

 

Chuyện Bây Giờ ...Mới Kể Những Bạn Cùng Quê

Mănh Lực Đồng Tiền

Vất Vả  

Chuyện T́nh Cảm Của Thầy Giáo "Làng"

Chó Và Chuột Tâm Sự

Lộng Giả Thành Chơn

TT Giáo Dục Hàn Thuyên

Chia Xa Một Cuộc T́nh

Sư Phạm Qui Nhơn 50 Năm: 1962 - 2012

Thư Cảm Ơn

Nhà Trọ: Những Kỷ Niệm

Đường Vào T́nh Yêu

Kinh Doanh Quán Café

Suy Ngẫm Về Sự May Mắn

Những Người Thấy Khả Kính Tại Trường TH Vơ Tánh

Tôi Dạy Học Tại Trung Tâm Giao Dục Hàn Thuyên

Trường Sư Phạm Qui Nhơn

 

 

Quê quán: B́nh Thành, Ninh Ḥa, Khánh Ḥa
 

Tốt nghiệp Khóa 1/TX SPQN
 

Dạy học tại BẢO LỘC và
T.T.G.D. HÀN THUYÊN Nha Trang

  Sau 1975, dạy cấp 2 tại TÂN LẬP 2
Nha Trang
 

 

Nghỉ hưu & sinh sống tại Nha Trang

 

 

 

 

 

 

Hồi Tưởng

H́nh Ảnh...Bạn Bè

Nông Thôn Ngày Nay...

Tuổi Về Già

Thay Thủy Tinh Thể

Độc Vận Và Điệp Khúc

Nha Trang Thơ

Nha Trang Ơi!

Thật Quá Tệ!

V́ Đâu Nên Nỗi !

Vịnh Con Hổ

Con Gái Ngày Nay

BẠN Ta

Tắm Biển-Thích Quá Đi

 

 

 

 

 

 

D̉NG ĐỜI MAY MẮN

Phần 1   |   Phần 2  

Ḍng Tâm Trạng

Tên Trộm Với Chiêu Lừa

Làm DÂU Hay DÂU Làm

Phần 1    |  Phần 2  

MAI TRÂM, Học Tṛ Cũ

Hội Ngộ Cùng Trang Chủ Ninh-HoaDOTcom

CHỊ TÔI Và Những Hồi Ức

Kỳ 1    |   Kỳ 2   |   Kỳ 3

 Kỳ 4    |    Kỳ 5

Giọt Buồn Không Tên

Những Suy Tư Về SINH, LĂO,....TỬ 

Đời Dạy Học Của Tôi Sau Tháng 4- 1975

Kỳ 1  |  Kỳ 2   |  Kỳ 3 

 Kỳ 4   |  Kỳ 5   |   Kỳ 6 

 Kỳ 7 

Những "Tác Phẩm" Pḥng Thi