Nhớ Ngày Di Tản

Chốn Cũ

C̣n Lại Với Đời 

Người Đàn Bà Giết Con

Thánh Ca 

 

 

 

 

 

 

TRẦN THỊ DIỆU TÂM
  

  Sinh tại Huế, học các trường Jeanne D’Arc, Đồng Khánh. Cử nhân Chính Trị Kinh Doanh Viện Đại Học Đà Lạt. Qua Pháp cùng với gia đ́nh năm 1987.
Hiện định cư tại đây.

www.ninh-hoa.com xin cảm ơn tác giả đă cho phép đăng các Truyện rất giá trị.

Những tác phẩm đă xuất bản :

Người Về, 1992
(Nhà xuất bản Nam Á, Paris)
Rong biển, 1997 (tự xuất bản)
Phía bên kia mặt trăng, 2001
(Nhà xuất bản Văn Mới, Hoa Kỳ)
Cầu " Pont- Neuf ", 2008
(nhà xuất bản Văn Mới, Hoa Kỳ)

Hiện cộng tác thường xuyên với
báo Văn Nghệ Tiền Phong (Hoa Kỳ)
qua mục " Lá Thư Ba Lê ".