Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 Vịnh Con Muỗi -1
mục đồng

Đang nằm nghe r tiếng o o

Chẳng chịu bay cao chẳng phải b

Cứ ở bn giường vương vấn mi

Tớ ngủ h g mi phải lo?

Chỉ sợ bệnh ly nn phải trnh

Tiếc g cht mu bận chẳng cho?!

Mồ cha ci kiếp nh mi đ

Đường ngay khng xấn cứ rnh m.

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com