Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 

---˜ ] ---

Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 


TƯỞNG NIỆM

Ḥa thượng Thích Từ Măn
 

Mc Đồng

? ˜ { @

 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Ngưỡng bạch Giác Linh Ḥa Thượng.

Sáng hôm ấy, vầng dương như vụt tắt

Trận cuồng phong che khuất cả lối về

Ḷng chúng con bỗng uất nghẹn vô bờ

Khi hay tin cội Bồ Đề vừa ngă xuống.

Đó là hung tin của buổi sáng ngày 13 tháng 4 năm Đinh Hợi, khi chúng con đang hân hoan hướng về ngày Đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng v́ Phật sự trọng đại này mà chúng con chỉ biết từ quê nhà ngưỡng vọng về Phổ Đà Tự để cung tiễn nhục thân Hoà Thượng nhập kim quan, trong tâm trạng bùi ngùi, nuối tiếc khôn nguôi. Và măi đến hôm nay, chúng con mới được quỳ trước di ảnh từ nghiêm của Thầy mà dâng lên đôi ḍng truy niệm.

 

Kính bạch Giác linh Thầy!

 

Nhớ thuở nào, chúng con c̣n là những học Tăng nâu ṣng đạm bạc, tha phương cầu học, khắp mọi nẻo đường, từ Nha Trang đến Thừa Thiên Huế; tại Thành phố Đà Nẵng thân yêu này, chính Thầy là một trong những đôi bàn tay yêu thương, đă nâng đỡ chở che chúng con.

 

Thật là:

 

Mây cao núi Ngự, khôn sánh cùng đức bao dung

Cát lặn sông Hàn, khó bằng với ân dưỡng dục.

Từ hoà khắp cùng Tăng tục,

Mẫn niệm rộng cả nhơn thiên.

Chỉ mong Phật Pháp trùng duyên

Dốc ḷng Tăng tài bồi đắp.

Trải bao cuộc đổi thay dồn dập

Cùng nhiều phen biến cố liên miên.

Cứ ngỡ như, đại cuộc suy tàn trước sự đảo điên,

nhưng Thầy vẫn vững tay chèo để lèo lái con thuyền Chánh Pháp.

Nhân sinh uế tạp

Bỉ thử ngă nhân

Tâm Đại Bi bị thử thách bao lần

Đèn Trí Tuệ vẫn bấy phen toả sáng.

Trăng Lăng-già vẫn hằng tâm hạo đăng

Gió Tào Khê thường nhất chí quang huy.

Ngưỡng mong Linh Giác chứng tri

Chúng con một ḷng tưởng niệm.

 

Giờ đây,

 

Lớp kim quan ôm ấp lấy huyễn thân

Nơi Tịnh Vức vỗ về cùng pháp thể.

Cơi Ta Bà không là nơi đất ở

Cảnh Tây Phương Thầy giá hạc vân du.

Hoá hiện thân do hạnh nguyện Bồ Đề

Thâu nhiếp cũng v́ lẽ huyền vi sanh tử.

Thầy ra đi luyến lưu t́nh Pháp lữ

Những ân t́nh, bao nghĩa cử sâu xa.

Hậu bối chúng con quyết rạng ḍng Tổ đạo Thích Ca

Để ngơ hầu đáp đền ơn Thầy trong muôn một.

 

Kính lạy Giác Linh Hoà Thượng.

 

Theo lẽ vô thường giả tạm của ḍng sanh tử, tử sanh, Thầy đă đến thế giới này với Pháp thân lồng lộng giữa hư không, rồi thị hiện sanh diệt hoại tan đồng vạn thể. Chúng con từ đây thật sự rời xa một bậc trưởng thượng Cao Tăng, tinh anh giới lạp; không c̣n nữa những lần hữu duyên trở về quỳ gối bên Thầy để được xoa đầu thăm hỏi; và những lời răn dạy bảo ban của ngày nào giờ chỉ c̣n trong vang vọng.

Giữa sóng biển ngập tràn

Thầy ḥn đảo b́nh an

Giữa sa mạc khô khan

Thầy suối từ êm mát

Giữa cuộc đời tan nát

Thầy từ ái yêu thương.

Dù cho xác thân tứ đại của Thầy đă trở về nguyên thể ban đầu, nhưng hạnh đức cao vời của Thầy vẫn c̣n rực sáng và lưu lộ măi trong chúng con như những mạch nguồn âm ỉ vận hành. Chúng con xin thắp sáng ngọn đuốc tuệ mà Thầy đă ân cần trao thọ, để làm rạng rỡ thêm công hạnh của Thầy. Chúng con cũng xin noi theo tấm gương tiếp Tăng độ chúng, đào tạo Tăng tài của Thầy, nguyện dốc ḷng chung tay xây dựng để ngôi nhà Phật Pháp ngày một xương minh.

 

Trong giờ phút trang nghiêm đối trước linh đài, chúng con chỉ biết nhất tâm niệm Phật, nguyện cầu Giác linh Thầy thượng phẩm cao đăng, sớm hồi nhập Ta Bà để trọn thành hạnh nguyện Bồ tát, nhiếp hoá quần sanh.

 

 

? ˜ { @ 

 

 

(mục đồng kính thừa lệnh Hoà thượng Bổn Sư cẩn điếu)

Mục Đồng
 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com