Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 TỨ TUYỆT HÀNG NGÀY -9
mục đồng

 


 

VỀ CỐC 

Kết thúc một kỳ học
Công vụ tạm dừng yên
Ta về Ư Văn Cốc
Ngồi thở cùng thiên nhiên.

 

LẬP HẠNH 

Dù Phật sự liên miên
Nhưng ḷng chẳng muộn phiền
Thảnh thơi từng giây phút.
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền.

 

CHƠI VƠI 

Yên vắng một vùng
Hương nùng hương ban sớm
Ư thơ vừa chớm
T́nh ngỡ t́nh chơi vơi.
 

 

NGẮM HOA SỨ 

Mưa rơi bên hiên nhỏ
Giàn hoa sứ lay ḿnh
Thăng trầm qua bao độ
Vẫn dặm dài vô minh.

 

LÁ KHÔNG 

Hoàng hoa triêu vũ nhuận
Thiền lăng huyến Phật đường
Loan đ́nh không diệp lạc
Nhất trản trà hinh hương.

 (Hoa vàng đón hạt mưa rơi
Phật đường im vắng lặng lơi hương thiền.
Lá không rụng kín ngoài hiên
Trà thơm một chén ngát miền ư văn.)

 

 

C̣n tiếp

 

 

 

 

 

 

Mục Đồng
2013

 

 


 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com