Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 TỨ TUYỆT HÀNG NGÀY -8
mục đồng

 


 

TẶNG THẦY HUỆ TOÀN

 

Hết Đông rồi sẽ Xuân
Trong ngoài đều se lạnh
Bên hiên trà sóng sánh
Thơm cay đĩa mứt gừng.

 

 

GHÉ PHỤNG CANG

 

Về miền quê vui thú.
Dừa xiêm mọc thẳng tăm
Lắng nghe con tu hú
Nước ngọt tợ trăng rằm.

 

KỲ VIÊN TRÀ THẤT

 

Một sáng ngự Kỳ Viên
Thanh trà trừu đạm yên
Lẫn trong làn nắng mới
Ngát hương vui một miền.

 

 

VỀ NÚI

 

Mục đồng lui về núi,
Chẳng vướng bận chuyện ǵ.
Cách vật dữ trí tri
Mặc trần gian tàn lụi.

 

 

CÁT VÀ MÂY

 

Dặm chiều buông mối bâng khuâng
Đưa tay hứng giọt mưa trần gian xa
Ngẫm trong sự thế nhạt nḥa
Thậm thừ nhân ảnh lệnh ḷa nguồn tâm.

 

 

C̣n tiếp

 

 

 

 

 

 

Mục Đồng
2013

 

 


 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com