Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 TỨ TUYỆT HÀNG NGÀY -7
mục đồng

 

 

ĐỌC SAN

 

Đặc san tṛn sáu năm

Trang trải những nguồn tâm

Quê hương và kỷ niệm

Mưa sơ đất đă dầm.

 

 

HÓA SINH


Trong giọt nắng b́nh minh
Giữa làn sương long lanh
Nơi trái tim thầm lặng
Một đức Phật hóa sinh.

 

 

 

C̣n tiếp

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com