Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 TỨ TUYỆT HÀNG NGÀY -3
mục đồng

 

VÀO DIỄN ĐÀN

Đăng nhập vào diễn đàn
Bài viết trải dọc ngang
Lướt, xem, cười, họa, đối
Những giây phút an nhàn.

 

 

HỌA THƠ

 

Trẻ cùng già hai lối
Kẻ ra người họa đối
Thi tứ vỗ cánh bay
Hẹn ngày sau tái hội.

 

 

MƯA THU

 

Thu sang lá đổ lất phất mưa
Cô liêu hoang vắng buổi giao mùa.
T́m Đạo bằng ǵ không nhọc sức
Tâm không tâm có dễ tiền mua?

 

 

THĂM CHÙA PHÙ LIỄN - THÁI NGUYÊN

 

Phù sinh dạo bút dệt vần thơ
Liễn đối tŕnh chương há hửng hờ.
Thái dương nhất xuất xua trầm mộng
Nguyên sơ chân ảnh tịnh như tờ.


 

C̣n tiếp

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com