Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com



 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 



Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 


 

 
 

Dịch thơ:

TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Nguyên tác Hán tự:


Phiên âm:

TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Trích tiểu thuyết Kim Dung

 

Măng măng thương thương hề

Quần sơn nguy nga,

Nhật nguyệt quang chiếu hề

Phân vân thác du,

Ti trúc cộng chấn hề

Chấp tiết giả ca,

Hành vân lưu thủy hề

Dụng tâm vô đa.

Cầu đại đạo dĩ nhỉ binh hề

Lăng vạn vật nhi siêu thoát,

Mích tri âm cố nan đắc hề

Duy thiên địa dữ tác hợp.

 

 

Dịch:

 

CƯỜI NGẠO GIANG HỒ

 

Xanh tươi trùng điệp bủa giăng

Núi non cao ngất miên man ngời ngời

Trời trong, trăng tỏ chiếu soi

Lung linh ngờ vực đầy vơi nỗi niềm

Trúc tơ rung động huyên thuyên

Bắt tay nối khúc dạo đàn ngâm ca

Mây trôi nước chảy gần xa

Dụng tâm không mấy như là đốm hoa

T́m đạo lớn lắng can qua

Ngỏ mong vạn vật yên hoà thong dong.

Tri âm quả khó trùng phùng

Chỉ mong trời đất ra công tác thành.

Cước chú:

Ca khúc này được trích trong tiểu thuyết vơ hiệp cùng tên của Kim Dung. Theo kết cấu của truyện, bản nhạc do hai người bạn tri âm là Khúc Dương (曲洋) của Ma giáo và Lưu Chánh Phong (劉正風) của Ngũ Nhạc phái, kẻ cầm người tiêu cùng nhau chế tác và hợp xướng rồi lưu truyền hậu thế. Truyền nhân của Khúc phổ này không ai khác, là hai nhân vật chính cũng là đôi tri âm trong truyện: Lệnh Hồ Xung (令狐沖) của phái Hoa Sơn và Nhậm Doanh Doanh (任盈盈) của Ma giáo.

                              

 


                 

 

 

Mục Đồng

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com