Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                         

                          T Thăm Vườn
                     mục đồng

              
 

Vườn Tuệ thân yên!

Lâu quá không về thăm vườn Tuệ.

Không biết vườn ḿnh đang nắng, mưa?

Người chăm sóc có c̣n như trước

Trải t́nh thương không quản sớm trưa.

Nhịp đăng tŕnh, các Tuệ cất bước chưa?

Những hạt giống mới đă ươm mầm xanh tốt

hay c̣n co ro dưới mặt đất ưu phiền?!

Các Tuệ lớn đă giàu năng lượng lớn,

hay vẫn c̣n ỷ lại "mẹ già" thương?

Mỗi Tuệ là một cục cưng

Mỗi Tuệ là một mầm sống

Mỗi Tuệ là một làn hương

Mỗi Tuệ là t́nh yêu thương…

 

Lăo du sĩ nơi này,

Vẫn đề huề với thời gian vội vă,

Mỗi sớm trưa chiều tối đều như thị mỉm cười,

dùng mắt thương để soi chiếu cuộc đời.

Học - Tu - Hành, ba việc cần chính yếu,

vẫn b́nh thường như ba bữa cơm vui.

Thời gian có đến có đi

Nhà sư vẫn vậy có chi bận ḷng

Sá ǵ xuân hạ thu đông

Ngàn năm sau trước thong dong chưa tề?

Dù cho bận bịu bộn bề

Nhưng tâm hồn vẫn hướng về mến thương.

 

Mỗi ngày một năng lượng sống,

Tích cóp dần sẽ thành người tỉnh thức tuyệt vời.

Mỗi giờ nở một nụ cười,

Ngày nào cũng vậy, cuộc đời cao sang.

Thăm hỏi vài hàng,

Chúc vườn Tuệ từng phút giây tịnh lạc.

Mỗi tuần ngồi lại với nhau,

để chia để sẻ tâm đầu mà thôi.

Tu tập là việc thảnh thơi,

mỗi giây, mỗi phút cuộc đời thăng hoa.

Mong sao hương lành toả ngát, lan xa,

Rộng đến thấu chân tâm vạn nẻo.


                  

                Mục Đồng


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com