Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

TẮT LIỆM 
 mục đồng


Chiếc o v vai dần phai đường chỉ
Che lấy thn hnh niềm hoan hỷ do duyn.
Lng chai sạn đến thần tin ng ngớn
Tiếc nuối lm chi b bợn dư thừa.
Tuỳ thời hạt muối đĩa dưa
Mặc người đi sớm về trưa dập du.
Nước chanh kh, bấc lụn, dầu hao
Mong manh trước gi ai no hỏi han.
Người ta khn chọn ph qu giu sang
Cn ti dại chỉ một đng thanh tao.

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com