Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |     www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                 

PHẬT THI LƯỢC SỬ
 mục đồng

 

1.   Trải số kiếp Bồ đề tâm phát

   Hạnh từ bi Bồ tát độ đời

   Từ nơi Đâu Suất cung trời

   Hộ Minh thượng sĩ chọn nơi giáng trần.

 

2.  Nồng giấc xuân Ma Da hoàng hậu

   Voi sáu ngà điềm đậu Thánh thai.

   Thích Ca ḍng dơi anh tài

   Phạn vương dùng đức để cai trị người.

 

3.   Bảo thai tạng đến thời sinh xuất

   Bậc mẫu nghi về nước Đe-va (Devadaha)

   Vườn Lâm Tỳ Ni ghé qua
   Hạ sinh Thái tử muôn hoa reo cười.

 

4.   Tịnh Phạn vương con người đức độ

   Đặt tên con "Mọi sự tốt lành"

   Tất Đạt Đa thật tinh anh

   Thích Ca ḍng họ Cồ Đàm đủ tên.

 

5.  Hy Mă Lạp núi thiêng hạ bước

   A Tư Đà là bậc chân nhân

   Trước cười sau khóc thất thần

   Rằng Thái tử sẽ đạt chân đạo mầu.

 

6.  Lên bảy tuổi long châu hé nở

   Mặc muôn dân vui lễ Hạ điền

   Dưới cây hồng táo tham thiền

   Vua cha sửng sốt phải nghiêng ḿnh chào.

 

7.   Tuổi tráng niên toàn tài văn vơ

   Giỏi kiếm cung chẳng bơ chờ mong
   Cuộc thi sức khỏe hoàng cung
   Quán quân kiệt dũng ai mong bằng ngài.

 

8.  Tuổi đôi chín đến thời se kết
   Nàng Da Du thế tuyệt giai nhân

   Ba cung hoàng phụ dựng nên

   Hạ sinh quư tử đặt tên La Hầu.

 

9.   T́nh thương mến đâu đâu cũng tỏ
   Khắp muôn dân đều thọ ân người

   Tiếng lành vang dội muôn nơi

   Hoàng cung hưng thịnh đời đời lưu danh.

 

10.  Cùng Xa Nặc bốn thành đi dạo

   Lăo, bệnh, tử tướng mạo phơi bày

   Gặp một đạo sĩ uy nghi

   Khiến ḷng trắc ẩn ưu bi nhân t́nh.

 

11.   Nơi yến tẩm linh đ́nh nhạc trỗi

   Cảnh về khuya ngán nỗi chán chê

   Ai kia hoan lạc say sưa

   Riêng ngài tư lự lối về nơi đâu?

 

12.   Ngắm vợ con đang sâu giấc điệp

   Quyết ḷng ḿnh đây dịp ra đi

   Vọng vang hai tiếng Từ Bi

   T́m ra phương dược cứu v́ chúng sanh.

 

13.   Ngựa Kiền Trắc nhờ linh vật ấy

   Chàng Sa Nặc vội nhảy theo sau

   Cửa Đông vượt chốn hoàng âu

   A Nô Ma vẫn vọng câu giă từ.

 

14.   Hy Mă Lạp tuyết ngời lóng lánh

   Rời vó câu thả gánh tang bồng

   Gởi lời về lại bệ rồng

   Nguồn đạo đă quyết ra công kiếm t́m.

 

15.  Sáu năm trường mạch tim khô cứng

   Khổ hạnh lâm chịu đựng ai bằng.

   Vua trời đàm lư dây đàn

   Ngài liền từ bỏ chọn đường trung dung.

 

16.   Bên bờ sông thọ dùng bát sữa

   Su Da Ta dâng bữa cúng dường

   Tinh thần sảng khoái một phương
   Ngộ ra lư đạo chẳng vương hai bờ.

 

17.   Sông Ni Liên lời thề quẳng bát

   Thấy đạo mầu ắt ngược ḍng trôi

   Thề xong chọn chỗ ngài ngồi

 Long Vương rúng động một hồi dừng chân.

 

18.   Rắn mảng xà ai lân che chở

   Cũng nhờ ơn hóa độ trước kia

   Phùng mang che nắng chắn mưa

   Giúp ngài thiền định chẳng hề buông lơi.

 

19.  Bốn chín ngày không rời tọa xứ

   Nội ngoại ma quỷ dữ hiện lên

   Tất Đạt Đa vẫn chí bền

   Giữ người b́nh thản an nhiên định thần.

 

20.   Chúng ma vương dần dần kinh phục

   Cúi chào rồi lục tục rút lui.

   Bồ cỏ tịch mặc ngài ngồi

   Ấy là đêm cuối dứt hồi tử sanh.

 

21.   Đêm trăng tṛn trời thanh tháng Chạp

   Chứng Tam Minh rồi đạt Lục Thông

   Phật đà chính quả vừa xong

   Thích Ca Từ Phụ rực vầng hào quang.

 

22.   Dứt tuyệt đường lang thang bao kiếp

   Khiến Ma vương khủng khiếp buồn rầu

   Ma nữ quyến rũ hồi lâu

   Chẳng phá ngài được rút sâu vào rừng.

 

23.   Quán chúng sanh trầm luân khổ ải

   Đắm ch́m trong dục ái bao phen

   Nhận lời cầu thỉnh Phạm Thiên

   Ngài rời tịch xứ lên đường độ sanh.

 

24.   Tại Vườn Nai, pháp luân sơ chuyển

   Kiều Trần Như cùng bốn bạn tu

   Tứ Đế - đạo lư nhiệm mầu

   Nghe xong chứng ngộ mở đầu Tăng thân.

 

25.   Mở pháp hội muôn phần đầy đủ

   Khắp nhân thiên pháp vũ phổ triêm

   Ba tuần pháp hội Hoa Nghiêm

   Chư thiên ba cơi truy t́m nguồn chân.

 

26.  Đao Lợi thiên tri ân báo hiếu

   Thánh Ma Da thọ diệu pháp âm

   Chư thiên rúng động thân tâm

   Con đường giải thoát một ḷng tín vâng

 

27.   Chốn hoàng cung muôn phần mong mỏi

   Về quê xưa giảng nói nghĩa chân

   Hoàng thân quốc thích ân cần

   Nhiều người quyết chí vượt trần xuất gia.

 

28.   Tuổi già yếu vua cha lâm bệnh

   Giảng cho người hiểu tận vô thường

   Tỏ ngộ hoan hỷ lên đường

   Thế Tôn tận hiếu làm gương muôn loài.

 

29.  Nàng Da Du bồi hồi xúc động

   Lễ chân Ngài rồi bỗng sụt sùi

   Thế Tôn giảng lư luân hồi

   Hoàng cung từ biệt về nơi đạo tràng.

 

30.  La Hầu La một trang hoàng tử

   Giống nhân duyên quá khứ lại đây

   Theo chân Từ Phụ xuất gia

   Ngài Xá Lợi Phất làm thầy lực sanh.

 

31.  A Nan Đà xứng danh hoàng đệ

   Cũng là người thị giả trung thành

   Ma Đăng Già nạn mong manh

   Cũng nhờ Phật độ trở hoàn chân nguyên.

 

32.   Khắp nhân gian đủ duyên hóa độ

   Đoàn xuất gia tùng bộ ngh́n người

   Tứ chúng rải khắp nơi nơi

   Không phân giai cấp không nề xuất thân.

 

33.   Bẩm tứ đại chịu phần biến hoại

   Đức Thích tôn có ngoại lệ nào

   Thuần Đà dâng cháo về sau

   Nhục thân hiện tướng sắp vào tịch viên.

 

34.   Đă đến lúc hóa duyên dĩ tận

   Di giáo kinh, răn dặn môn đồ

   Ta La song thọ c̣n lưu

   Phân bố xá lợi nhất du Niết Bàn.

 

35.  Ngày Khánh Đản muôn vàn cung kính

   Xin thành tâm con đảnh lễ Ngài.

   Tấm gương giải thoát tuyệt vời

   Ta Bà giáo chủ ngàn đời c̣n ghi.

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |     www.ninh-hoa.com