Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

NỬA NGÀY KHÙNG
mục đồng


      

Sáng nay rănh ngồi đọc báo

Nhà văn nói láo, nhà báo nói thêm

Những ǵ lặng lặng im im

Trút lên mô đất ăn cơm ba ngày.

Mặc áo vàng ăn cơm chay

Nói láo một buổi, nói ngay mấy kỳ

C̣n một nửa buổi đi đó đây

Chụp thằng gió cưỡi thằng mây lên trời

Ngọc Hoàng đắc ư cười cười

Thiên Lôi mắc cỡ trốn chui gầm bàn

Nam Tào đánh bạc ăn gian

Bắc Đẩu sợ vợ chứa chan ta bà

Dạo chơi khắp cả sơn hà

Ngày mai xuống biển thăm nhà Thủy cung

Nghe chuông trải chiếu buông mùng

Ngồi ngay thở nhẹ ngày khùng ngày vui.

 

 

 

   Mục Đồng
 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com