Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                         

                         

NỤ CƯỜI NHƯ THỊ

Tưởng Niệm H̉A THƯỢNG THÍCH ĐỖNG MINH

(Viết sau khi đảnh lễ Ôn sáng 13-5-Ất Dậu)

                    mục đồng

              
 

 

 

Sáng nay, khi mặt trời vừa thức

Vươn lên cao soi sáng áng mây lành,

Dáng từ giữa chốn u linh

Toát lên rực rỡ muôn vầng hào quang.

Trong phương tiện địa đàng

Triệu con tim bàng hoàng xúc động

Ta-bà huyễn mộng

Cánh hạc vàng chuyển bóng đăng tŕnh.

Thầy đến rực ánh b́nh minh

Thầy đi cơi thế giật ḿnh tối tăm,

Ánh trăng rằm

Như không buồn thắp cho trần gian giọt sáng

Mây trôi lăng đăng

Sợ giật ḿnh muôn vạn niềm thương.

Giờ đây trong cơi Chơn Thường

Linh minh an trú.

Trước linh đài, đàn con phủ thủ

Trên ṭa sen, Thầy mỉm nụ an nhiên

Vầng từ quang rực sáng mọi miền

Lắng dịu xuống những đảo điên ngôn ngữ,

Bởi chúng con từng quá dại khờ

Ngă nhân bỉ thử.

Khi dừng lại mới biết rằng hiện hữu

Trong nguồn tâm một nụ cười như thị tinh khôi.

Nhưng, lữ khách vừa hồi đầu nh́n lại

Bóng tùng xưa đă khép măi ḍng sinh.

Dẫu biết rằng sinh diệt, diệt sinh

Đến và đi như trần t́nh tụ tán,

Con có buồn đâu những ngày tháng đă qua

V́ thương ḿnh mà cảm thấy xót xa.

Nụ cười Thầy bỗng nḥa đi trong khoảnh khắc

Th́ ra giọt lệ tràn khóe mắt tự bao giờ.

Đàn con một dạ ngẩn ngơ

Thầm tiếc nuối ḿnh hững hờ quá đổi,

Phù vân ngắn ngủi

Nhật nguyệt ta đà

Lơ láo măi với trần sa chiết bóng

Bỏ quên đi một hiện sinh tiềm đọng

Rờ rỡ uyên nguyên.

Vẫn đâu đây một nụ cười thiền,

Đang thể nhập vào vô biên chân ảnh.

Trăng Linh Thứu chiếu miền Lạc cảnh

Gió Từ Bi phất phưởng chốn Ta-bà.

Khi nào ta nhận ra ta

Hạc Tùng nào có cách xa mảy trần.

Dù cho tuế nguyệt xoay vần

Trong ta thấm đượm bao lần pháp âm.

Thầy giờ Thượng phẩm đăng lâm,

Nụ an nhiên ấy trong ngần như như.

 

 

ĐỆ TỬ ĐẠO QUANG

khấu thủ


                  

                Mục Đồng


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com