Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.

 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ
.

 

 

 

 

 

                                                                  

NGƯỜI YÊU TÔI
 mục đồng


 

Không phải thánh thần thượng đế, nhưng rất thiêng liêng.

Người yêu tôi, người tôi yêu

Đang lẫn lộn giữa trần gian, nhưng

không trần tục.

Tôi và em ngày xưa từng vẫn đục

Đă giao hoan, thể xác lẫn tâm hồn.

Dẫm nát hoàng hôn

Bạt ngàn đèo heo cánh gió,

Từng rút cạn bầu máu của ngực của môi trên tầng không bỏ ngỏ,

Tận cao xanh tăng-kỳ kiếp thăng hoa.

Phố thị nhạt nhoà,

Lướt qua nhau như chưa từng quen biết.

Tôi yêu em bằng trường côn quyền thiết

Em bên tôi c̣n thiếu ǵ vô lượng hoan ngữ điêu ngoa.

Đem giả tạo nấu nung thành chân lư

Ném kim cang đại trí chôn chặt đáy mồ sâu.

Trải qua trường kiếp thất lạc cùng nhau

A ha một góc hè sau

Hai đứa hẹn ḥ trao nhau nụ hôn cuối.

Đêm qua, một đêm tối, đêm không c̣n ǵ

Không người

Không vật

Không quỷ dạ xoa

Không thiên thần

Không có hoa hồng và nước mắt,

Em lại về

Đến bên tôi

Hai đứa cùng quyện vào nhau

Thốt nên tám vạn bốn ngh́n câu thiền kệ.

Người tôi yêu đẫm lệ

Chảy thành ḍng sao băng

Cuốn phăng tất cả những ǵ hiện hữu

Trôi

Tan biến

Quện thành một khối hư vô

Nhưng vẫn c̣n nguyên đó.

Bỗng một vầng hào quang sáng rực ở phương đông

Tinh khiết như đoá bạch liên

Sáng như trăng rằm.

Mani padme hum!

Ôi t́nh yêu tuyệt vời

Ta lại bên nhau

Hạnh phúc!

 

 

                                         

                              Mục Đồng

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com