Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.

 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ
.

 

 

 

 

 

                                                                  

 

NGỌC KỲ LÂN

 

 

 

 

Em vốn mang tên Ngọc Kỳ Lân

Xinh đẹp trang nghiêm ví tựa dáng thiên thần

Người quư em mang em vào điển tích

Vẫn h́nh hài, nhưng mắc nợ những tiền thân.

 

Lúc Sa-la, khi Vô Ưu, vẫn diệu kỳ xinh đẹp

Vẫn cánh hồng ươm sắc đỏ mê say

Linh ứng hay không, dáng người em vẫn thắm

Dẫu có, không đấng Từ Bi ứng hiện nơi này.

 

Ḱa nhụy vàng cong cong duyên dáng

Sáu cành hoa rực sáng tỏa hương lành

Người nghiệm qua nhớ hành tŕ Lục độ

Hoặc được xem lục đại giới kết thành.

 

Tàn lá xanh phủ bóng trưa râm mát

Măi xanh tươi như pháp nhũ của Ngài

Dưới bóng cây nào từng mang tên lịch sử

Em một lần quyện tỏa ngát hương đời.

 

Ngọc Kỳ Lân nguyện cùng người tư lự

Thương cảm ưu tư trước đau khổ thế nhân

Quyết ly trần t́m nguồn chân ánh Đạo

Ngát diệu hương hoa để giác ngộ ly trần.

 

Lạ lẫm nhụy - dấu hỏi đời sao khổ?

Che ḷng hoa phấn mượt vàng tươi

Nở rực rỡ như hài đồng tuyệt thế

Tự xưa sau, chỉ có một trên đời.

 

Mong một lần con về bên nguồn cội

Nơi ngày xưa Ngài đặt dấu quang minh

Để tận cảm những nguồn chơn diệu pháp

Đấng Thế Tôn ban rải độ quần sinh.

 

 

 

Mục Đồng
2014

 

 

Kính tặng Nhất Chi Mai - tác giả bài thơ
"Hoa Vô Ưu" trên www.ninh-hoa.com

Hoa Vô Ưu

Nhất Chi Mai 

 

 

Hoa Vô ưu, ôi diệu kỳ xinh đẹp

Những cánh hồng ươm sắc đỏ mê say

Sao linh ứng chọn gốc cây tươi thắm

Phật mẫu đản sanh Phật của đời này

 

Ḱa nhụy vàng cong cong duyên dáng

Sáu cánh hoa kiều mỹ ngát hương lành

Như Sáu điều Lục độ *cao quí quá

Như Lục đại của thế giới tạo thành

 

Hùng cứ phủ che bóng trưa râm mát

Măi xanh tươi như thuyết Pháp của Ngài

Dưới bóng cây vui một ngày lịch sử

Một vị cứu tinh xuất thế độ đời!

 

Sa la -Vô ưu chỉ người tư lự …

Xót thương, bận ḷng: đau khổ thế nhân

Theo Ngài chỉ ánh đạo vàng chiếu rọi

Diệu hương- tinh hoa :Giác ngộ tỏa trần

 

Lạ lẫm nhụy - dấu hỏi đời sao khổ?

Che ḷng hoa phấn mượt vàng tươi

Nở rực rỡ mừng hài đồng tuyệt thế

Muôn trước ngh́n sau chỉ có một thôi!

 

Con mong đi t́m về nơi gốc cội

Nơi xưa Ngài sớm đặt bước anh minh

Mây gió ru êm bên ḷng Phật mẫu

Sữa thanh cao nuôi tâm đạo an lành.

 

 

 * Lục độ Ba la mật: Tŕ giới, Bố thí, Nhẫn nhịn, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ.


 

 

 

 

TRẦN KIM CHI

4.26.2012

 

 

 

   

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com