Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 Một Con Đường
mục đồng

Tiễn em về ci Niết

Ti lưu xứ Ta B

Em cho rằng qun trọ

Ti nhận lấy qu nh.

 

Tay em vng nhật nguyệt

T điểm ci mỹ miều

Bn ti dng xanh chảy

Cht cn lại thương yu.

 

Em ươm mầm vĩnh cửu

Hiển hiện khắp ci trần

Ti chọn đa ph vn

Chơi với đời o no.

 

Em phương điều mỹ gio

Trau chuốt vầng ho quang

Ti gom từng mảnh vỡ

Xếp lại những điu tn.

 

Đường em rộng thnh thang

C đn mu hoa thị

Ti gập ghềnh hoang ph

Chăm chồi nụ bn đường.

 

Dẫu trăm chốn ngn phương

Ta đi, về v định

Trần ai hay ci tịnh

Rồi cũng một con đường.

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com