Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 LIÊU XIÊU
mục đồng

 

Đường về cơi Niết ta nửa chừng bước tới

Chợt hoàng hôn ngă lối sau vườn

Sông trăng leo lắt

Vắng con đ̣ hay nặng tơ vương?

Mấy tuyết pha sương

Gốc cây khô khẻ rùng ḿnh lạnh buốt

Lỗi nhịp cung thường

Aware! Ôi, sabi!

Chỉ là một lối bước đi

Nhiều ngả rẽ, lắm khi chạnh ḷng

Hoang vu tiếng hạc phiêu bồng

Bờ lau mờ mịt thu không lặng tờ

Cố nhân khua gọi hồn thơ

Chiều cô tịch

Vội

Lối về liêu xiêu.

 

 

 

   Mục Đồng

 


 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com