Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 LAN MAN MỤC ĐỒNG
mục đồng

Mục Đồng chăn tru
Tru ăn đ lu
Ăn no rồi chạy
Chạy trước chạy sau
Chạy hồi mệt lữ
Tru lại hồi đầu.
Chạy m khng chạy
Đng thật l tru.
Mục Đồng vất vả
Với ch mi rầu.
 

Mi miết tm tru
tm đu tm đu
Tm chnh l tru
thơ ti rượu bầu. 

Mục đồng lơ ngơ
Tm tru nương dấu
Thấy tru lượn lờ,
Đem tru về giữ
Chăn rồi lm ngơ,
Người tru hững hờ
Khng cn vướng bận,
Thỏng tay vo chợ
Mua c đổi thơ.

Gi thổi vi vu
ao sen tắm mt
Mục đồng ph mặc
chẳng cần tm tru.
Thong qua một niệm tm đầu
Chn tm cng lắng cng su n tnh

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com