Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 


 

 
 

               

KHI NÀO GẶP NHAU ?

Mục Đồng

 

                
 

 

    Khi nào thầy tṛ gặp nhau ?

    Khi nào trên một nhịp cầu ?

    Thầy d́u con bằng ánh mắt

    Bằng t́nh thương, ôi ! thâm sâu.

    Khi nào chúng ta gặp nhau?

    Con sẽ cùng thầy chung bước

    An vui giữa trời mây nước

    Con thong dong thuở ban đầu.

    Khi nào con gặp được thầy?

    Con ngập ngừng dấu trong tay

    Chùm hoa uyên nguyên tươi thắm

    Bao t́nh thương bỗng đong đầy.

    Khi nào ta lại gặp nhau?

    Trên đỉnh non cao mầu nhiệm

    Ta reo vang tiếng kinh cầu

     Cho niềm an vui miên viễn.

     Khi nào ta lại gặp nhau ???

                              

 


                 

 

 

Mục Đồng

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com