Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 HẠT BỤI RONG CHƠI
mục đồng

Trời chiều một thoáng mây bay
Hóa thân cát bụi một đời phiêu du
Dạo chơi trong cơi mịt mù
Vốn gập ghềnh thế tưởng như vĩnh hằng.

Thời gian đẫm vết tường loang
Khách du lạc bước bàng hoàng nguyên sơ
Trăng khuya nghiêng gót sương mờ
Miên man hứng giọt hư vô cùng người
.

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com