Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                                                  

 HẠNH PHÚC
mục đồng

Hạnh phúc gom bằng tiền với bạc

Trên mồ hôi nắng gió mỗi ngày

Hạnh phúc ấy lần hồi tan nát

Khi vô thường ḍm ngó từng giây.

 

Hạnh phúc trên đền đài điện các

Sống cao sang nhung gấm lụa là

Vốn gập ghềnh cứ tưởng xa hoa

Khi tứ đại phân chia rời rạc.

 

Hạnh phúc xây bằng vôi với cát

Như dă tràng ở chốn biển đông

Ngẫm mơ hồ như áng phù vân

Đến rồi đi giữa ḍng đời xơ xác.

 

Hạnh phúc nương tiền tài sự nghiệp

Sáng tranh giành chiều lại bon chen.

Trong tầm tay như gió lướt ánh đèn

Mai tỉnh giấc ôi sầu trường thiêm thiếp.

 

Hạnh phúc tô bằng tài với sắc

Há dời non hay tá nghiêng thành

Thoáng sương bay nào giỏi đành hanh

Như lửa đỏ lướt dài tranh thủy mặc.

 

Hạnh phúc ven theo đường đời tâm đắc

Sự thành công sáng rực muôn nơi

Tàn hoa đốm thoạt c̣n, mất chơi vơi

Nỗi muộn phiền nơi con tim chèn ngạt.

 

Tự thẩm sâu một tấm ḷng đơn giản

Biết yêu thương và thông cảm muôn loài

Dẫu vô thường dẫm tan nát cuộc đời

Tấm ḷng ấy vẫn như nhiên bền vững.

Mở ḷng ra từ sương mai ban sớm

Nuôi dưỡng tâm hồn và ban rải niềm vui

Không gian tham, không ích kỷ, đua đ̣i

Sống như thế mỗi ngày: Chân Hạnh Phúc.

 

 

 

 

   Mục Đồng
 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com