Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com 

 Trần Thanh Thiên
Bút hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người làng B́nh Thành,
xă Ninh B́nh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Trăi
niên khóa 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

                                         

                         

GIỌT NƯỚC NHÀNH DƯƠNG
mục đồng

                         
 

 

Làm con hiếu dốc ḷng báo hiếu

Ân người cực khổ suốt đời dưỡng nuôi,

Xuân đọng thu trôi,

Thuốc men bú mớm.

Tuần chung thất về trong ư niệm

Theo Thiền môn, kỳ quyết định thác sinh.

Anh chị em cùng quyến thuộc gia đ́nh

Thắp hương tiếc nhớ hương linh cụ bà.

Kể từ ngày hơi cuối thở ra,

Biệt con cháu cùng bà con cḥm xóm,

Bà để lại xác thân giả tạm

Giấc ngủ ngh́n trùng nơi đất lạnh hoang vu.

Thần thức vĩnh viễn tiêu du

Cất bước ngh́n thu bao giờ quay lại.

Mất vật ǵ con t́m ra không trở ngại

Mất mẹ hiền, th́ măi măi cách ngăn.

 

Sau khi cư tang, bảy tuần lễ chẵn

Gia đường vắng lặng, linh cửu yên bề

Hiếu tử tôn chưa giảm bớt ḷng nuối tiếc thảm thê

Bao kư ức xưa vẫn tràn về trong tâm tưởng.

Mẹ kính yêu đă thác sinh hay c̣n vất vưởng

Liên đài tự tại hay c̣n khổ cảnh long đong?

Sự khắc khoải băn khoăn vẫn âm ỉ trong ḷng

Biết nhờ ai tỏ tường nguồn cơn sự việc.

Nay nhờ oai đức thiền Tăng, đàn tràng cẩn thiết

Nương giọt Cam lồ xoá dịu niềm đau.

Dâng nén tâm hương tha thiết nguyện cầu

Cầu cho vong giả thẳng đường văng sanh.

Ngọ thời đă đến bày tỏ ḷng thành

Bát la phạn đă trang nghiêm thực phẩm

Lục Hoà Tăng cũng từ mẫn quang lâm.

Ngưỡng xin đại phóng từ tâm

Từ Bi chú nguyện ban ân Phước điền.

 

Nhân tuần chung thất hương linh một Phật tử.


                  

                Mục Đồng


 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com