Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com Trần Thanh Thin
Bt hiệu: MỤC ĐỒNG

   Người lng Bnh Thnh,
x Ninh Bnh.

 Cựu học sinh trường
Trung Học Nguyễn Tri
nin kha 1992-1995.
 Hiện đang du học
tại Delhi, Ấn Độ.

 

 

 

 

 

 

Thơ haiku:

GIỌT MƯA BN SONG CỬA

                   

Gom trọn sng Hương

Đ Lạt m sương

Delhi cơn mưa phn.

 

Tiếng chung đền Hindu

Chm trong mưa muộn

Nỗi nhớ mịt m.

 

Giọt mưa xun buổi sng

Khng đủ một tch tr

o no người phương xa.

 

Bặt tiếng chim cu

Mưa rũ sạch bụi đường

Những phiền no chm su.

 

Tiếng mưa thơ ngy

Của v lượng kiếp

Chnh l hm nay.

 

Quanh ta c cn ai

Giọt mưa Cam lộ

Trong những đm di.

 

Chốn cũ đường xưa

Gt chn du sĩ

Đượm những giọt mưa.


                

        Mục Đồng

 

 

Trang Thơ & Truyện: Mục Đồng                |                 www.ninh-hoa.com